ZŠ a MŠ Korytná

Historie školy

webové stránky ZŠ a MŠ Korytná: https://www.zskorytna.cz/

Historie školství v Korytné.

 

     Škola v Korytné pravděpodobně dle záznamů vznikla již v první polovině 17. století. První zmínkou o školství v Korytné byl údaj děkanské matriky uherskohradišťské z roku 1644, kde je zaznamenáno, že tehdy při pohřbech v Korytné zpíval a konala kázání tzv. hypodidaskalos (z řeckého hypos-pod, didaskalos-učitel). Další zmínku obsahovala nivnická farní matrika, dle níž v roce 1659 v Korytné zemřel "scholae rector" Jiří Kostelanský. Z dalších záznamů:  v roce 1669 zemřel další rektor školy Samuel, v roce 1706 byl ve škole zabit nivnický farář Jiří Škorna, či v roce 1730 pak zemřel korytňanský rektor Antonín Korvninský. Souvislá posloupnost existuje od roku 1768.

 

Budovy školy v naší dědině.

 

Jak víme z listiny roku 1666, byla budova školy ve zpustlém stavu. Jak ovšem vypadala, nevíme. Uherskobrodská děkanská matrika říká r. 1672, že v Korytné je škola s učitelem, ale o budově se nezmiňuje.

Nejstarší známá školní budova naší dědiny je z roku 1768 viz obrázek. Měla číslo 1. Měla doškovou střechu a byla postavena z cihel, třebaže nepálených. Vydržela až do začátku první světové války. V předním domku byla učebna, ve druhém byt pro učitele. Nebyla zde dřevěná podlaha a díky malým oknům pronikalo dovnitř jen málo světla . V budově se učilo nejméně 65 let. Josef Ondrovič v ní učil 19 let, Josef Žluna dvacet let a Jan Hromádka 25 let. V roce 1768 měla obec 320 obyvatel.

1.jpg

V roce 1832 postavila obec novou školní budovu, v níž se začalo učit v roce 1833. Měla sice pouze jednu učebnu, ale zato prostornější s dřevěnou podlahou a většími okny. Střecha už byla břidlicová.

2.jpg

Po uzákonění povinné školní docházky ale ani tato budova nestačila. V roce 1896 byla zbořena a postavena nová, jednopatrová se třemi učebnami a pěkným bytem pro řídícího. V pozdějších letech byla zdokonalena malou přístavbou, zavedením vodovodu, sociálním zařízením, topením a zřízením čtvrté učebny z bytu řídícího.

3.jpg

V této budově se učilo do září roku 2018. Od roku 2018 byla přestěhována do nově zrekonstruovaných prostor mateřské školy, která byla v obci zřízena roku 1958 (původně byla v roce 1947 umístěna v ZDS) v domě č. p. 141. Rekonstrukci téměř celou hradila obec ze svých prostředků a úvěru.

4a.jpg

4.jpg

5.jpg

Rok 2018- celková rekonstrukce ZŠ a MŠ Korytná, jídelny, školní družiny. Budova ZŠ byla po 186 letech přestěhována do prostor MŠ Korytná. 

6.jpg

sociální zařízení místní mateřské školy

7.jpg

třída mateřské školy

8.jpg

třída mateřské školy

9.jpg

třída základní školy

11.jpg

počítačová učebna

10.jpg

nová kuchyň v budově ZŠ a MŠ Korytná

  

Správcové, nebo ředitelé školy:

1768-1787 Josef Ondrovič

1787-1807 Josef Žluna

1807-1836 Jan Hromádka

1836 Antonín Cambala

1836-1841 Jan Neumann

1841-1883 Josef Machek

1883-1889 Josef B. Kolář Kochovský, spisovatel

1890-1926 Josef Stivar

1926-1928 Stanislav Staněk

1928-1935 František Haničinec

1935-1936 Stanislav Staněk

1936-1945 František Vařeka

1945-1948 Stanislav Staněk

1948-1964 Vojtěch Zábojník

1964-1967 Jarmila Blahušková

1967-1968 Herbert Panovský

1968-1973 Pavla Sedláčková

1973-2000 Jarmila Mikesková

2000-2004 Mgr. Jarmila Málková

2004-2014 Mgr. Šárka Kršiaková 

2015 do dnes  Mgr. Petra Píšková

 

 


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: