Spolek chovatelů poštovních holubů

Český svaz chovatelů poštovních holubů je dobrovolnou společenskou organizací. Sdružuje chovatele drobného zvířectva, mimo jiné sportovní plemeno poštovních holubů. Svým členům umožňuje rozvíjet zálibu v chovatelství, vytvářet podmínky pro aktivní odpočinek po práci, oživení devastované přírody. Vede chovatele k rozvoji znalostí o ochraně zvířat a životního prostředí. Dne 11. 12. 1964 se sešlo 11 chovatelů z naší obce v hostinci u Šotáků s úmyslem založit místní organizaci chovu poštovních holubů.

čerpáno z: http://viditelny-macek.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id="121469.

 

ZO CHPH KORYTNÁ

Organizované závody poštovních holubů začaly v Korytné v roce 1964. V tomto roce jsme závodili v rámci OVS Uherské Hradiště, která čítala zhruba 350 členů.

K zakládajícím členům naší pobočky patřili:Václav Flasar, Vojtěch Borýsek, Karel Janča starší, František Flasar, Zdeněk Gazdík, Jan Tomanec, Josef Medůsek, Miroslav Dlapa, Josef Janča č. 61. Nasazování holubů na závody probíhalo nejprve v Nivnici, potom v Korytné v domku zvaném u Kutálčeny.

Základna se pomalu rozrůstala o další členy: Pavel Špaček, Pavel Novák ze Strání, Štěpán Mimochodek, František Solovič, Petr Velčovský, Josef Janča č. 161, Josef Juřena, Stanislav Klon, František Klon, Štěpán Navláčil, Josef Janča č. 45 a Miroslav Janča č. 45.

Naši členové se postupně umísťovali na závodech na velmi dobrých pozicích: do roku 1970 to byl Václav Flasar, Karel Janča starší a Zdeněk Gazdík, kolem roku 1974 Vojtěch Borýsek, Josef Janča č. 61, Josef Janča č. 45, od roku 1978 se prosazovali Jan Tomanec, Václav Flasar a Karel Janča starší. V podstatě se chovatelé z naší obce řadili vždy na přední místa v rámci OS Uherské Hradiště.

Národní výbor nám přidělil budovu požární zbrojnice, kterou jsme si zrekonstruovali jako nasazovací středisko. V této době přibyli další členové: Karel Janča mladší, Josef Mahdal a Miroslav Janovský ze Strání, Vladimír Tomanec, Roman Popelka, František Janča a další chovatelé.

Základní organizace Korytná se v rámci celého OVS Uherské Hradiště umísťovala procentuálně mezi jednotlivými ZO, kterých bylo zhruba 18, na prvních místech.

Závodí se na 20% nasazeného stavu. Čím lepší je umístění holuba na závodu, tím je hodnocen lépe v jednotlivých kategoriích. Po závodní sezóně jsou tito špičkoví holubi vystavováni na výstavách, od okresních výstav až po celostátní výstavu, na které se vybírá kolekce nejúspěšnějších holubů jako reprezentantů ČR na světovou olympiádu konanou jedenkrát za 4 roky nebo na středoevropskou olympiádu konanou jedenkrát za 2 roky.

Holubi našich chovatelů Miroslava Janči, Jana Tomance, Karla Janči, Zdeňka Gazdíka a Pavla Nováka se umístili na prvních místech v ČR. Dva naši chovatelé, Miroslav Janča a Jan Tomanec , se dostali v dvouletém cyklu na olympiádu.

Zhruba od roku 2000 zaznamenává úspěchy v rámci naší obce i OS Karel Janča. Sekundují mu Pavel Novák a Miroslav Janča. V jednotlivých soutěžích se k nim přidává Zdeněk Gazdík a Roman Popelka.

Naše organizace se účastní zhruba 20 závodů směr západ: Německo, Holandsko a Belgie.

Jako nácviky slouží tratě Kyjov až Brno, které se nebodují, dále Velké Meziříčí, Jihlava, Praha až po Tachov, které jsou bodovány. Celkem se koná 12 závodů na velké tratě 100 až 400 km. 4 závody nad 500 km jsou z Německa, 4 dlouhé tratě od 750 km do 1070 km se letí z Ostende.

K dnešnímu dni 6.4.2019 se nachází v ZO Korytná 13 závodících členů. Jednotlivé funkce ve výboru jsou dlouholeté: Předseda Roman Popelka a jednatel František Janča vykonávají funkci 15 let. Další členové mají své funkce již přes 30 let: Karel Janča jako výcvikář a vedoucí zasazovacího střediska, Miroslav Janča jako pokladník a Pavel Novák jako předseda revizní komise.

V současnosti bohužel členů naší organizace ubývá. Mladí lidé nejeví zájem. Dalším důvodem je skutečnost, že existují velké rozdíly ve výkonech závodících holubů. Některé výkony jsou v rámci ČR i OS neuvěřitelné. To jsme pocítili i my, když jsme poprvé nezískali žádné ocenění na okresní výstavě pořádané naší organizací v Korytné v kulturním domě.

za ZO Janča Karel