Spolek chovatelů poštovních holubů

Český svaz chovatelů poštovních holubů je dobrovolnou společenskou organizací. Sdružuje chovatele drobného zvířectva, mimo jiné sportovní plemeno poštovních holubů. Svým členům umožňuje rozvíjet zálibu v chovatelství, vytvářet podmínky pro aktivní odpočinek po práci, oživení devastované přírody. Vede chovatele k rozvoji znalostí o ochraně zvířat a životního prostředí. Dne 11. 12. 1964 se sešlo 11 chovatelů z naší obce v hostinci u Šotáků s úmyslem založit místní organizaci chovu poštovních holubů.

Následně bylo schválení ČSCH ZO CHPH Korytná k 1. 4. 1965. Do roku 1978 chovatelé užívali místnost u p. Kutálkové. V roce 1978 byla organizaci předána do trvalého používání stará budova hasičů a tato byla úplně přestavěna pro jejich účely.

V mistrovských soutěžích má ZO CHPH průměr 1,7 pořadí/rok, to je 1. místo na Brodsku. Holubi našich členů každoročně reprezentují okres Uh. Hradiště na celostátních výstavách.

V roce 1977 chovatel p. Tomanec J. vystavoval na Olympiádě CHPH ve Švýcarsku.

Za svou obětavou práci pro naši organizaci si zaslouží ocenění chovatelé V. Flasar, který dlouhodobě zastával funkci jednatele a Gazdík Z. ve funkci předsedy.

čerpáno z: http://viditelny-macek.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id="121469

V současné době má tento spolek 14 členů a každoročně se účastní okresních a celostátních soutěží.


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: