Současnost- rok 2018 ZŠ Korytná

 

webové stránky ZŠ a MŠ Korytná: https://www.zskorytna.cz/

SOUČASNOST - MILNÍKEM PRO ZŠ KORYTNOU SE STAL ROK 2018.

  

Rekonstrukce ZŠ a MŠ Korytná.
Milníkem pro základní a mateřskou školu obce Korytná byl rok 2018, ve kterém došlo k celkové rekonstrukci budovy stávající mateřské školy, jídelny a družiny s tím, že do zrekonstruovaných prostor byla přestěhována také základní škola. Celkové náklady na tuto rekonstrukci, kterou prováděla firma STAMOS Uh. Hradiště, činily Kč 28 494 101,-. Projekt byl částečně financován  Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, a to ve výši
Kč 1 987 391,12. Zbývající část si obec financovala pomocí úvěru (15mil.) a z vlastních zdrojů.
V roce 2020 jsme dostali možnost zpětného získání financí z již podané žádosti u Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím MMR ve výši Kč 1 070 071,-. Podmínkou byl navíc vybudování PC učebny a bezbariérového přístupu. Obec tedy zakoupila kompletní PC vybavení v podobě serveru s možností třinácti přístupů pro děti a učitele, zálohovacího zařízení, multifunkční tabuli od firmy Data Protection Delivery Center, s.r.o.  a PC nábytek od firmy Top Media, v celkové hodnotě Kč 549 014,- Bezbariérový přístup byl vyřešen zakoupením schodolezu od firmy Altech,spol s.r.o. v hodnotě Kč 78 650,-.
Celá budova je vybavena rekupirací vzduchu, veškeré prostory jsou moderně vybaveny, jak pro nejmenší děti, tak pro děti školou povinné. Nová počítačová učebna je hojně využívána jak žáky, tak učitelkami, které studenty seznamují s digitálními technologiemi. Interaktivní tabule je skvělou moderní pomůckou, která slouží ke zpestření výuky díky animacím, zvukovým efektům, využití snímků atd. a hlavně rozšiřuje u všech uživatelů počítačovou gramotnost, bez které se dnešní doba neobejde. Taktéž kuchyně s jídelnou splňují přísná kritéria a požadavky, bez kterých nelze takovéto zařízení provozovat.

 

6.jpg

sociální zařízení místní mateřské školy

7.jpg

třída mateřské školy

8.jpg

třída mateřské školy

9.jpg

třída základní školy

počítačová učebna

10.jpg

nová kuchyň v budově ZŠ a MŠ Korytná