TJ Korytná

Historie.

Založení fotbalového klubu.

     Fotbalový klub TJ Sokol Korytná byl založen v roce 1931. Jeho předsedou byl pan Pavel Veselý č.p. 209. Klub měl jedno mužstvo složené z 15 hráčů, včetně hráčů hostujících.

     V roce 1931 přidělila obec fotbalovému klubu pozemek v katastru Hrabina. Hřiště o rozměru 100x60m s velkým spádovým sklonem dobrovolníci brigádnicky srovnali do roviny. Hráči se převlékali v křovitých porostech v blízkosti hřiště a žádné termíny a rozlosování neexistovalo. Utkání se hrála na základě domluvy a k soupeřům chodili hráči pěšky. Kvůli zaměstnání hráčů ve Vídni a dalších vzdálených místech se mužstvo v roce 1935 rozpadlo.

     V letech 1936-1939 se hrál pouze školský fotbal. Ročník 1919 hrával fotbal na Trávníkách (nynější kurty) s míčem velikosti č. 3 na který se dlouho šetřilo a zakoupila jej školní rada ze školního spoření. Během roku se hrála utkání převážně mezi horním a dolním koncem. Mládež trénovala na několika místech v obci: Na louce Kodovských, Pod planými hájky, Za kovářovou, Na králičině atd.

     V roce 1939 byla činnost Sokolské jednoty zastavena německými okupanty.

     V roce 1942 směla být fotbalová jedenáctka opět založena. V roce 1943 byly ve Vídni zakoupeny německé státní vlajky a bílé plátno na první dresy, které ušila p. Jančová č. p. 194 (manželka krejčího). V černobílém provedení podobné  dresům Slávii Praha hrála Korytná až do roku 1955.   

     K rozšíření hřiště Na Trávníkách o 70x40 m s nákladem Kč 48tis. došlo v roce 1944. Peníze se získávaly z kulturních a zábavních akcí, které se na tomto hřišti konaly.

     Nové hřiště se začalo budovat v roce 1949 Na Zelničkách na farních pozemcích za souhlasu tehdejšího faráře Rybky a také Ministerstva zemědělství v Praze. Všechna jednání a povolení pro výstavbu nového hřiště zajišťoval pan Jaromír Borýsek č. p. 170.

     Hřiště se stavělo brigádnicky. Zeminu brigádníci odkopávali ze svahu, nakládali na vozíky a vozili na dolní konec hřiště z důvodu vyrovnání terénu. Vozíky jezdily po vyjeté kolejnici, později na kolejnicích zapůjčených p. Borýskem ze Zevety Bojkovice a později byl zapůjčen bagr od firmy Vodostav Ostrava. Tato firma se podílela na výstavbě šaten nejen prací, ale také materiálově. Dřevo na stavbu se vozilo brigádnicky z lesa pomocí povozů a dobytka. Hrubá stavba šaten byla dokončena v roce 1954. Hrací plocha byla schválena Okresním fotbalovým svazem k hraní mistrovských soutěží.

     Od roku 1951 do roku 1978 se mužstva k zápasům přepravovala autobusy ČSAD, v některých případech osobními auty, ale pouze žáci. Prvním hospodářem, byl pan Josef Kašpárek č. p. 294, a to celých 30 let až do roku 1981. Byl nejaktivnějším členem fotbalového klubu v tomto období.

     Přístavba nových šaten, v podobě nového sociálního zařízení, v patře klubovny s kabinou pro rozhlas, byla prováděna v letech 1971 – 1974. Veškeré brigádnické práce zajišťoval pan Karel Mléčka. Po této přístavbě se pokračovalo položením kanalizace podél hřiště a částečně se provedla drenáž horní strany hrací plochy. Vybudována byla kanalizační přípojka se septikem. Následně v dalších letech se fotbalové hřiště oplotilo.

     V roce 1978 díky účasti několika hráčů TJ na brigádách stavby veřejného vodovodu získala TJ peníze na zakoupení svého prvního autobusu R TO Škoda 706 od dopravního podniku Ostrava. Ten jí sloužil až do roku 1986 a v roce 1990 byl prodán na náhradní díly do Ježova.   V roce 1985 zakoupil tehdejší MNV  Korytná novější typ autobusu od policie Hodonín. S těmito autobusy jezdil dlouhá léta p. Josef Janča č. p. 161 a sloužil do roku 1995. Poté pro nedostatek řidičů byl autobus odstaven a bez souhlasu TJ byl zaměstnanci statku odtažen a rozebrán. V roce 2000 se vyřadil z evidence vozidel. Od roku 1995 se hráči přepravují osobními automobily.

Čerpáno z brožury vydané u příležitosti 70. výročí vzniku oddílu a 50. výročí organizované kopané

1.jpg

Rok 1971-1974 přístavba soc. zařízení a klubovny.

2.jpg

3.jpg

4.jpg