Vodní hospodářství

 V roce 2004 byl zrealizován vrt studny v Březí. Studna je hluboká 83 m, vystrojit se ji podařilo do hlouby 76 m, průměr vrtu je 300 mm. Vydatnost vrtu je 30m3  za den.

 

 

Menu: