Sběrný dvůr,svozy odpadů

Sběrný dvůr v naší obci byl slavnostně otevřen v září 2018 v rámci Svatováclavských hodů. Věříme, že bude našim občanům plně sloužit a zmizí tak jednak kontejnery, které byly doposud rozmístněny po naší vesnici a také fůra igelitových tašek naplněných odpadem. Zas bude naše víska o něco krásnější, tak prosím dodržujte čistotu v obci, není nutno zakládat černé skládky, protože odpad můžete v určené dny, či po dohodě se správcem, vozit na náš nový sběrný dvůr.

Děkujeme všem, kdo tato pravidla respektují!

 

SBĚRNÝ DVŮR: 

Otvírací doba:
prosinec, leden, únor a březen - středy  8.00 - 11.00 hod a  13.00 - 17.00 hod a první sobotu v měsíci 8.00 - 11.00 hod

duben až listopad - každou středu  8.00 - 11.00 hod a  13.00 - 17.00 hod, každou sobotu 8.00 - 11.00 hod

v době státních svátků je sběrný dvůr uzavřen

Prosíme občany, aby respektovali otvírací dobu sběrného dvora. Nenechávejte prosím odpad pohozený u plotu či bran. Stačí zavolat na číslo 605 586 807 a domluvit se správcem dvora p. Jiřím Martincem. Všechny prostory jsou monitorovány.

Pro občany Korytné je vývoz na sběrný dvůr zdarma. Při vývozu nebezpečného odpadu si z důvodu jeho přísné evidence vezměte prosím občanský průkaz.

Svoz odpadu si místní obyvatelé mohou domluvit také přímo “z domu“. Cena této služby bude účtována platného ceníku.

Pokud nestihnete termíny svozu pytlů (plast, papír, plechovky, oleje), máte možnost je přivést na sběrný dvůr, kde budou uloženy, načteny čárové kódy a sváženy s dalším svozem.

 

SBĚRNÝ DVŮR – VENKOVNÍ PROSTORY: 

-          STAVEBNÍ SUŤ - v přední části sběrného dvora se nacházejí dvě kóje na stavební suť

-          BIO ODPAD

-          VĚTVE – větve se budou štěpkovat do čtvrté kóje

-          ŠTĚPKA – štěpka bude pro občany Korytné zdarma

 

 ZA BRANAMI SBĚRNÉHO DVORA: 

-          PAPÍR – do tohoto kontejneru se vhazují všechny druhy papíru, jen musí být objemově upravený (např. pošlapané krabice) 

-          DŘEVO 

-          PNEUMATIKY – pouze pneumatiky bez kovových disků 

-          SKLO – sklenice a láhve (mohou být i s víčky), vytlučené sklo z oken, skleněný nábytek, bílé a barevné sklo se nerozlišuje 

-          PVC ODPAD – kompletní čistý PVC odpad 

-          OBJEMNÝ ODPAD – starý nábytek, čalouněný či PVC nábytek, skříně, židle, stoly, matrace, linolea, koberce atd… všechny tyto komodity musí být               objemově upraveny tak, aby v kontejneru zabíraly co nejméně místa, to znamená v rozloženém stavu. Pokud komodita nebude rozebrána, nebude               na sběrný dvůr přijatá!!! 

-          KOVOVÝ ODPAD 

-          NEBEZPEČNÝ ODPAD – barvy, laky, baterie a akumulátory, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, umělá hnojiva, čistící prostředky, motorové či             jedlé oleje… všechny tyto komodity budou uzamčeny ve speciálním kontejneru a pečlivě evidovány. 

-          ELEKTROSPOTŘEBIČE – musí být přivezeny v kompletním stavu, jinak nebudou na sběrný dvůr přijaty!!! 

Jiří Martinec,správce sběrného dvora

 

 

 

Menu: