Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 26. 09. 2023
NázevVyvěšenoSvěšeno
obecní dokumenty
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Korytná na rok 2023 č. 3/2023-56.1
Značka: 49/2023/ÚDe
19.09.202321.09.2026
Zpráva č. 139/2022/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce Korytná
Značka: 30/2023/ÚDe
29.05.202330.06.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Korytná na rok 2023 č. 1/2023-56.1
Značka: 27/2023/ÚDe
12.05.202313.05.2026
Obecně závazná vyhláška obce, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Značka: 82/2022/ÚDe
16.12.202231.12.2023
Závěrečný účet
Závěrečný účet svazku obcí Východní Slovácko za rok 2022
Značka: 43/2023/ÚDe
04.07.202330.06.2024
Závěrečný účet za rok 2022
Značka: 40/2023/ÚDe
20.06.202331.07.2024
cizí dokument
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Značka: 47/2023/ÚDe
04.09.202302.01.2024
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Značka: 45/2023/ÚDe
04.08.202302.01.2024
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Značka: 13/2023/ÚDe
22.02.202322.02.2024
Rozpočet/rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 6/2023
Značka: 50/2023/ÚDe
19.09.202331.12.2023
Rozpočtové opatření č. 5/2023
Značka: 44/2023/ÚDe
03.08.202331.12.2023
Rozpočtové opatření 1/2023 svazku obcí Východní Slovácko
Značka: 42/2023/ÚDe
04.07.202331.12.2023
Rozpočtové opatření č. 4/2023
Značka: 41/2023/ÚDe
20.06.202331.12.2023
Rozpočtové opatření č. 3/2023
Značka: 26/2023/ÚDe
27.04.202331.12.2023
Rozpočtové opatření č. 2/2023
Značka: 23/2023/ÚDe
17.04.202331.12.2023
Rozpočtové opatření č. 1/2023
Značka: 7/2023
08.02.202331.12.2023
Rozpočet 2023 a střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026
Značka: 1/2023/ÚDe
04.01.202331.12.2023
Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2023
Značka: 85/2022/ÚDe
19.12.202215.01.2024
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025
Značka: 84/2022/ÚDe
19.12.202215.01.2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
Značka: 52/2023/ÚDe
25.09.202311.10.2023
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání změny č.2 ÚP Korytná formou OOP č.1/2023
Značka: 51/2023/ÚDe
19.09.202305.10.2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Značka: 65/2022/ÚDe
04.11.202231.12.2023
Cenové oznámení
Cenové oznámení - vodné a stočné na rok 2023
Značka: 83/2022/ÚDe
16.12.202231.12.2023
Cenové oznámení vodné a stočné na rok 2023 - SVAK
Značka: 79/2022/ÚDe
12.12.202231.12.2023
ROZHODNUTÍ
Poplatek ze psů - Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
Značka: 37/2023/ÚDe
13.06.202331.12.2023
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství - Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
Značka: 38/2023/ÚDe
13.06.202331.12.2023

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce