SDH Korytná

Historie vzniku SDH

SDH Korytná

Sbor dobrovolných hasičů byl založen 17. 6. 1923. První ruční stříkačku si hasiči zakoupili od sboru hasičů v Uherském Brodě 4.5.1925. Budovu požární zbrojnice mohli využívat od roku 1978. Také jim pan farář dne 21.11.2004 vysvětil sochu Sv. Floriána - patrona hasičů. 

 

 

SDH

Sbor dobrovolných hasičů

V roce 2018 má jednotka 26 členů, z toho 23 místních. Vedoucím družstva je Jakub Vacula. Ke své činnosti využívají prostor hasičské zbrojnice, která byla otevřena v roce 1978. V roce 2015 byla budova zateplena díky dotaci ERDF ve výši 832 078 tis. Kč a SFŽP ve výši Kč 48 945,-. V roce 2017 sboru zakoupila obec devítimístný automobil, jehož cena byla 1 300tis.Kč. Dotace na jeho nákup činila 750tis,  zbylých 550tis hradila obec z vlastních zdrojů.
Starostou sboru je pan Libor Kašpárek.

IMG_20190504_121251.jpg