Mužáci-mužský pěvecký sbor

oficiální stránky OS Stivar jsou  http://osstivar.webnode.cz/

 

Mužský sbor vznikl v roce 2005.

Jeho první vystoupení bylo k 60. výročí osvobození obce Korytná. Cílem sboru je zachování tradice lidového zpěvu pro další generace. V repertoáru jsou písně z Korytné a širokého okolí, vztahující se k takovým tradicím jako je fašank, šlahačka, hody, chození na Jana, vánoční zpívání, Den matek vítání jara apod. Zpívají nejen pro radost sobě, ale především pro potěšení druhých. Jejich nadšení, energie a zodpovědnost může být dobrým příkladem pro mladší generace.

V roce 2015 oslavili 10 let od vzniku souboru. Za uplynulá léta vystupovali na mnoha místech. Např. Jízda králů ve Vlčnově, Slavkov-festival, Slavnosti vína v Uh. Hradišti, v Klubu v Uh. Brodě, v Nivnici, Suché Lozi, Strání, ve Vnorovech, v Mutěnicích, Blatničce a samozřejmě při všech příležitostech v obci a v kostele.

Nejdříve zkoušleli v kulturním domě, ale tam se utkávali s muzikanty, kteří si vyměnili dobu zkoušek. Proto soubor zkouší u Věrných č.p. 97, kde mají perfektní klubovnu zvanou Večeřadlo. Cvičí každý pátek a výsledek je znát.

Většina členů je v souboru od založení. Organizaci zajišťuje p. František Věrný. Uměleckou vedoucí je jeho manželka p. Ludmila Věrná. Oba dva si za celoživotní práci pro udržení folkloru v obci zaslouží poděkování. V rámci hodů v roce 2015 a zároveň u příležitosti 10. výročí založení sboru jim byl starostou obce Korytná předán jako poděkování originál pamětního listu.

oficiální stránky sboru: http://muzaci.cistakrajina.cz/

členové:

Flasar František, Korytná č.p. 358

Flasar Jan, Korytná č.p. 13

Fojtách Vladislav, Újezdec

Haničinec Josef, Korytná č.p. 9

Chýla Josef, Korytná č.p. 345

Kašpárek Josef, Korytná č.p. 368

Kapsa František, Nivnice

Klon Rudolf, Korytná č.p. 104

Mahdal Josef, Nivnice

Kubiš Josef, Korytná č.p. 164

Popelka Pavel, Korytná č.p. 62

Režňák Jindra, Slavkov

Tomanec Štěpán, Korytná č.p. 369

Vaškových František, Korytná č.p. 247

Věrný Miroslav, Koryytná č.p. 360

Věrný František, Korytná č.p. 316

Věrná Ludmila, Korytná č.p. 316