SPCCH-Svaz postižených civilizačními chorobami

SPCCH tato zkratka znamená Svaz postižených civilizačními chorobami, kterými nejen senioři více či méně trpí. Abychom se mohli účastnit i akcí, které pořádá okresní výbor této organizace, založili jsme tento Svaz i u nás.

Ve své činnosti se snažíme o zlepšování fyzické i psychické stránky života místních seniorů. Naší pravidelnou činností je pondělní cvičení žen. Podle počasí chodíme na vycházky do okolí Korytné. Aspoň jednou ročně jedeme na výlet do blízkého města- letos to byla jarní Olomouc. Z finančního příspěvku z Nadace Ivo Valenty jsme umožnili všem členům masáže a plavání v akvaparku Delfín v Uh. Brodě. Z akcí, pořádaných okresním výborem se 14 místních členů zúčastnilo zájezdu do Itálie a několik seniorů bylo na ozdravném pobytu v Jeseníkách, nebo na martinské huse v Nivnici v Myslivně Hubert . Posledním setkáním bylo předvánoční posezení ve sportovní hale Korytná. Finanční náklady si každý senior hradí sám a děkujeme za každou sponzorskou (finanční) výpomoc. Svou různorodou činností chceme přispívat k aktivnímu prožívání seniorského věku.

 


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: