SPCCH-Svaz postižených civilizačními chorobami

SPCCH tato zkratka znamená Svaz postižených civilizačními chorobami, kterými nejen senioři více či méně trpí. Abychom se mohli účastnit i akcí, které pořádá okresní výbor této organizace, založili jsme tento Svaz i u nás.

Organizaci založilo 6 členek (p. Marie Gálová, p. Pavla Feltlová, p. Františka Penčáková, p. Jana Pospíšilová, p. Jarmila Mikesková, p. Marie Zábojníková) a svaz byl zaregistrován dne 28.6.2011 a předsedkyní se stala p. Marie Zábojníková. V témže roce v prosinci evidoval svaz již 22 členů. Během let docházelo postupně k nárustu členů a v roce 2018 jich svaz eviduje 37.

Ve své činnosti se snaží o zlepšování fyzické i psychické stránky života místních seniorů. Naší pravidelnou činností je pondělní cvičení žen. Podle počasí chodí na vycházky do okolí Korytné. Aspoň jednou ročně jezdí na výlet do blízkého města. Z finančního příspěvku z Nadace Ivo Valenty umožňují všem členům masáže a plavání v akvaparku Delfín v Uh. Brodě. Z akcí, pořádaných okresním výborem se 14 místních členů zúčastnilo zájezdu do Itálie a několik seniorů bylo na ozdravném pobytu v Jeseníkách, nebo na martinské huse v Nivnici v Myslivně Hubert . Každoročně pořádají předvánoční posezení, oslavy MDŽ aj.  Finanční náklady si každý senior hradí sám a děkujeme za každou sponzorskou (finanční) výpomoc. Svou různorodou činností chceme přispívat k aktivnímu prožívání seniorského věku.
M. Zábojníková

V říjnu roku 2021 si spolek odhlasoval ukončení činnosti a zažádal o zrušení registrace.

Nyní se aktivní senioři budou scházet nadále, jen bez registrace spolku, pod vedením PhDr. Ireny Krejsové s neoficiálním názvem SPOLEK AKTIVNÍCH SENIORŮ.