Historie školy

webové stránky ZŠ a MŠ Korytná: https://www.zskorytna.cz/

Historie školství v Korytné.

 

     Škola v Korytné pravděpodobně dle záznamů vznikla již v první polovině 17. století. První zmínkou o školství v Korytné byl údaj děkanské matriky uherskohradišťské z roku 1644, kde je zaznamenáno, že tehdy při pohřbech v Korytné zpíval a konala kázání tzv. hypodidaskalos (z řeckého hypos-pod, didaskalos-učitel). Další zmínku obsahovala nivnická farní matrika, dle níž v roce 1659 v Korytné zemřel "scholae rector" Jiří Kostelanský. Z dalších záznamů:  v roce 1669 zemřel další rektor školy Samuel, v roce 1706 byl ve škole zabit nivnický farář Jiří Škorna, či v roce 1730 pak zemřel korytňanský rektor Antonín Korvninský. Souvislá posloupnost existuje od roku 1768.

 

Budovy školy v naší dědině.

 

Jak víme z listiny roku 1666, byla budova školy ve zpustlém stavu. Jak ovšem vypadala, nevíme. Uherskobrodská děkanská matrika říká r. 1672, že v Korytné je škola s učitelem, ale o budově se nezmiňuje.

Nejstarší známá školní budova naší dědiny je z roku 1768 viz obrázek. Měla číslo 1. Měla doškovou střechu a byla postavena z cihel, třebaže nepálených. Vydržela až do začátku první světové války. V předním domku byla učebna, ve druhém byt pro učitele. Nebyla zde dřevěná podlaha a díky malým oknům pronikalo dovnitř jen málo světla . V budově se učilo nejméně 65 let. Josef Ondrovič v ní učil 19 let, Josef Žluna dvacet let a Jan Hromádka 25 let. V roce 1768 měla obec 320 obyvatel.

1.jpg

V roce 1832 postavila obec novou školní budovu, v níž se začalo učit v roce 1833. Měla sice pouze jednu učebnu, ale zato prostornější s dřevěnou podlahou a většími okny. Střecha už byla břidlicová.

2.jpg

Po uzákonění povinné školní docházky ale ani tato budova nestačila. V roce 1896 byla zbořena a postavena nová, jednopatrová se třemi učebnami a pěkným bytem pro řídícího. V pozdějších letech byla zdokonalena malou přístavbou, zavedením vodovodu, sociálním zařízením, topením a zřízením čtvrté učebny z bytu řídícího.

3.jpg

V této budově se učilo do září roku 2018. Od roku 2018 byla přestěhována do nově zrekonstruovaných prostor mateřské školy, která byla v obci zřízena roku 1958 (původně byla v roce 1947 umístěna v ZDS) v domě č. p. 141. Rekonstrukci téměř celou hradila obec ze svých prostředků a úvěru.

4a.jpg

4.jpg

 

  

Správcové, nebo ředitelé školy:

1768-1787 Josef Ondrovič

1787-1807 Josef Žluna

1807-1836 Jan Hromádka

1836 Antonín Cambala

1836-1841 Jan Neumann

1841-1883 Josef Machek

1883-1889 Josef B. Kolář Kochovský, spisovatel

1890-1926 Josef Stivar

1926-1928 Stanislav Staněk

1928-1935 František Haničinec

1935-1936 Stanislav Staněk

1936-1945 František Vařeka

1945-1948 Stanislav Staněk

1948-1964 Vojtěch Zábojník

1964-1967 Jarmila Blahušková

1967-1968 Herbert Panovský

1968-1973 Pavla Sedláčková

1973-2000 Jarmila Mikesková

2000-2004 Mgr. Jarmila Málková

2004-2014 Mgr. Šárka Kršiaková 

2015 do dnes  Mgr. Petra Píšková