Farnost

Farnost Korytná

Farnost
Občané Korytné se snažili o získání vlastního duchovního správce ode dávna. První nezdařilý pokus o to byl v roce 1666.  Následovalo několik dalších pokusů v letech 1788, 1811 a 1849.  V roce 1851 žádali alespoň kaplana, ale i tato žádost byla zamítnuta. V roce 1855 svitla trošku naděje, ale bohužel taktéž neúspěšná.
Proto začali obyvatelé Korytné shánět kapitál, z něhož by bylo možné částečně hradit výlohy duchovní správy. Založili spolek ke zřízení duchovní správy, kterému arcibiskup každoročně věnoval 50 zl. Spolek opatřil pozemky a když arcibiskup navštívil sousední Nivnici v roce 1898, zavítal i do Korytné a rozhodl o vzniku duchovní správy v obci.

Stavba farní budovy byla zadána staviteli Josefu Schaniakovi v Uh. Hradišti za 4500 zl. s tím, že obyvatelé dodali písek, kamení, cihly a obstaraly vykopávky. První činnost v ní zahájil duchovní správce 1.5.1904. Tímto dnem přestal být kostel filiálním nivnického kostela a byl tak obnoven stav, který byl před staletími. Prvním duchovním správcem  se stal pan Rudolf Vaněk, který zůstal v Korytné až do své smrti 18.6.1935 a je v Korytné také pochován.Kostel zasvěcený Sv. Václavovi měl jednu věž se dvěma, později třemi zvony. Nejmenší měl 48x42 cm byl vyzdoben křížem s Pannou Marií a sv. Janem na srdci, rok 1878. Prostřední  měl 57x54 cm  měl vyobrazení Panny Marie a Sv. Václava s nápisem: Nákladem obce Korytná r. 1868. Litý byl v Olomouci. Největší zvon o rozměru 80x58cm byl patrně nejstarší. Bylo na něm vyobrazení Krista Pána a korunovace Panny Marie. Rok lití nebyl znatelný. Největší a nejmenší zvon byly v roce 1916 rekvirovány k vojenským účelům a sneseny z věže. Když pro ně vojsko přišlo, ten menší z nich byl pryč. Ani vyšetřování, ani hrozby nepomohly k jeho nalezení. Teprve po válce ho vydaly ženy, které zvon ukryly. Paní Kateřina Juřenová č.p. 57, paní Marie Juřenová č.p. 58 (později Ligásová) a paní Marie Blahová roz. Juřenová, v jejíž domě byl schován. Za republiky měl kostel dva zvony a větší z nich byl opět za okupace rekvirován k vojenským účelům. Později byly k nejmenšímu zvonu objednány dva větší u firmy Manoušek v Brně.

Po dlouhou dobu měl korytňanský kostel jeden oltář  zasvěcený sv. Josefovi v hlavní lodi. Ve třicátých letech byly zřízeny boční oltáře a byly zasv. Nejsvětějšímu srdci spasitelovu a Matce Boží. Sochy sv. Petra a Pavla vedle oltáře byly odhadovány na původ 18. století.
Čerpáno z rukopisu pana Františka Stivara (Podjavořická dědina)

 

 

V roce 2011 došlo k demontáži oltáře, který byl restaurován a v červenci roku 2013 byl znovu posvěcen. Na pokrytí nákladů, které činily 1 300 000 Kč se podílela obec částkou 100tis. a také pan Snokhous z Texasu, který přispěl částkou 200tis. Kč.
V roce 2015 proběhla rekonstrukce fasády kostela a v roce 2021 byl kostel nově vymalován.

 

 V současné době (r. 2023) farnost spravuje duchovní správce P. Mgr. Zdeněk Gerhard Klimeš, který dojíždí do Korytné z Nivnice. 

Bohoslužby jsou v kostele sv.Václava
v pondělí, středu a pátek večer a nedělní mše svatá je v 9,00 hod.

V obci pracuje také farní rada, která organizuje církevní akce, stará se o úklid kostela, údržbu kostela a jeho okolí, zabezpečuje finanční hospodaření místního farního úřadu, organizuje rekonstrukci fary atd. 

DUCHOVNÍ SPRÁVCOVÉ
 
P. Rudolf Vaněk (1.5.1904-18.6.1935)
P. Jan Novotný, prozatimní správce (18.6.1935-15.9.1935)
P. Stanislav Trnavský (15.9.1935-18.3.1937) 
P. Oldřich Hrbatý (8.3.1937-17.7.1946)
P. Josef Rybka (17.7.1946-24.1.1978)
P. Václav Vrba (1976-1978)
P. Jan Mareček (1978-1989)
P. František Brázdil (1989-1994)
P. Vladimír Tomeček (1994-1997)
P. Alois Šima (1989-1999)
P. Vojtěch Marek (2000-2010)
P. Josef Nuzík (1997-2003). Papež František ho 9. února 2024 jmenoval novým arcibiskupem olomouckým. Úřadu se ujal 13. dubna 2024.
R. D. Mgr. Petr Martinka (2003-2017)
R. D. Mgr. Zdeněk Gerhard Klimeš (od roku 2017 doposud)
 
 
 
 
 
 

Menu: