Farnost

Farnost Korytná

Farnost
Občané Korytné se snažili o získání vlastního duchovního správce ode dávna. První nezdařilý pokus o to byl v roce 1666.  Následovalo několik dalších pokusů v letech 1788, 1811 a 1849.  V roce 1851 žádali alespoň kaplana, ale i tato žádost byla zamítnuta. V roce 1855 svitla trošku naděje, ale bohužel taktéž neúspěšná.
Proto začali obyvatelé Korytné shánět kapitál, z něhož by bylo možné částečně hradit výlohy duchovní správy. Založili spolek ke zřízení duchovní správy, kterému arcibiskup každoročně věnoval 50 zl. Spolek opatřil pozemky a když arcibiskup navštívil sousední Nivnici v roce 1898, zavítal i do Korytné a rozhodl o vzniku duchovní správy v obci.

Stavba farní budovy byla zadána staviteli Josefu Schaniakovi v Uh. Hradišti za 4500 zl. s tím, že obyvatelé dodali písek, kamení, cihly a obstaraly vykopávky. První činnost v ní zahájil duchovní správce 1.5.1904. Tímto dnem přestal být kostel filiálním nivnického kostela a byl tak obnoven stav, který byl před staletími. Prvním duchovním správcem  se stal pan Rudolf Vaněk, který zůstal v Korytné až do své smrti 18.6.1935 a je v Korytné také pochován.
Prozatimní správce do 15.9.1935 byl  Jan Novotný (kaplan ze Strání), poté do 8.3.1937 Stanislav Trnavský (kaplan z Nivnice). 8.3.1937 nastoupil duchovní správce Oldřich Hrbatý, který zde působil do roku 1946. Od 17.7.1946 se stal duchovním správcem Josef Rybka.Kostel zasvěcený Sv. Václavovi měl jednu věž se dvěma, později třemi zvony. Nejmenší měl 48x42 cm byl vyzdoben křížem s Pannou Marií a sv. Janem na srdci, rok 1878. Prostřední  měl 57x54 cm  měl vyobrazení Panny Marie a Sv. Václava s nápisem: Nákladem obce Korytná r. 1868. Litý byl v Olomouci. Největší zvon o rozměru 80x58cm byl patrně nejstarší. Bylo na něm vyobrazení Krista Pána a korunovace Panny Marie. Rok lití nebyl znatelný. Největší a nejmenší zvon byly v roce 1916 rekvirovány k vojenským účelům a sneseny z věže. Když pro ně vojsko přišlo, ten menší z nich byl pryč. Ani vyšetřování, ani hrozby nepomohly k jeho nalezení. Teprve po válce ho vydaly ženy, které zvon ukryly. Paní Kateřina Juřenová č.p. 57, paní Marie Juřenová č.p. 58 (později Ligásová) a paní Marie Blahová roz. Juřenová, v jejíž domě byl schován. Za republiky měl kostel dva zvony a větší z nich byl opět za okupace rekvirován k vojenským účelům. Později byly k nejmenšímu zvonu objednány dva větší u firmy Manoušek v Brně.

Po dlouhou dobu měl korytňanský kostel jeden oltář  zasvěcený sv. Josefovi v hlavní lodi. Ve třicátých letech byly zřízeny boční oltáře a byly zasv. Nejsvětějšímu srdci spasitelovu a Matce Boží. Sochy sv. Petra a Pavla vedle oltáře byly odhadovány na původ 18. století.
Čerpáno z rukopisu pana Františka Stivara (Podjavořická dědina)

 

 

V roce 2011 došlo k demontáži oltáře, který byl restaurován a v červenci roku 2013 byl znovu posvěcen. Na pokrytí nákladů, které činily 1 300 000 Kč se podílela obec částkou 100tis. a také pan Snokhous z Texasu, který přispěl částkou 200tis. Kč.
V roce 2015 proběhla rekonstrukce fasády kostela a v roce 2021 byl kostel nově vymalován.

 

 V současné době (r. 2023) farnost spravuje duchovní správce P. Mgr. Zdeněk Gerhard Klimeš, který dojíždí do Korytné z Nivnice. 

Bohoslužby jsou v kostele sv.Václava
v pondělí, středu a pátek večer a nedělní mše svatá je v 9,00 hod.

V obci pracuje také farní rada, která organizuje církevní akce, stará se o úklid kostela, údržbu kostela a jeho okolí, zabezpečuje finanční hospodaření místního farního úřadu, organizuje rekonstrukci fary atd. 

 

Menu: