Florbal

Florbalový kroužek vznikl při Základní a Mateřské škole Korytná a v jeho vedení se vystřídalo několik vedoucích. Paní magistra Světlana Čagánková, Josef Zetka a Jan Máčalík. Od roku 2015 mladé florbalisty začal a doposud trénuje pan Václav Hadrava. V současné době čítá kroužek 8 dětí od 1 do 5 třídy a 10 dětí od 6 do 9 třídy. Florbal je registrován pod FbC Orel Uherský Brod a účastní se soutěží Českého florbalu a Orelské Ligy.