Kanalizace a ČOV Korytná

Kanalizace a ČOV Korytná

       CELKOVÉ NÁKLADY              DOTACE              PODÍL OBCE      
44 842 000 Kč 35 100 000 Kč 9 742 000 Kč

 

Harmonogram přípravy a realizace:

Zpracování projektu:              9/2005 -   9/2008

Výběr dodavatele:                  6/2008 -   8/2008

Realizace:                             11/2009 - 11/2011

 

Poskytovatel dotace: Zlínkský kraj - 4 000 000 Kč

                                     Ministerstvo financí ČR - 31 100 000 Kč

 

Popis projektu:

Záměrem projektu bylo vybudování páteřní kanalizační sítě o délce 3782 m v obci Korytná a samostaného objektu čistírny odpadních vod včetně technologie. Dále v rámci projektu probíhá postupné napojování obyvatel na domovní přípojky. Smyslem projektu bylo zlepšení životního prostředí a zvýšení kvality života v obci Korytná a na Slovácku.

Přínos projektu: 

Projekt přispívá k naplnění Směrnice Rady č. 91/271/EHS k čištění městských odpadních vod. Přínosy pro obec a obyvatele jsou sledovány ve zlepšení životního prostředí, vybudování technické vodohospodářské infrastruktury a řešení pro legální likvidaci odpadních vod vznikajících v obci. Konečný efekt spočívá ve zvýššení životní úrovně obyvatel v Korytné.

11082011122.jpg 11082011123.jpg 11082011124.jpg 11122011267.jpg

21102011243.jpg IMG_0163.JPG slavnostní střihání pásky.JPG IMG_0220.JPG děti ZŠ na exkur..JPG

 

Menu: