Fotovoltaická elektrárna

Z Operačního fondu životního prostředí a v úzké spolupráci s Energetickou agenturou ve Zlíně byla vypracována dokumentace a ke konci roku 2009 byla na střeše KD nainstalována fotovoltaická elektrárna. Obec získala 40% dotaci na tuto stavbu z OF ŽP.

Investiční náklady: Kč 2 397tis., z toho Kč 1 438tis. a dotace ve výši Kč 959tis.

Instalovaný výkon: 26,910 kWp

Vyrobená elektřina během 20ti let: 26,910 kWh 

IMG_20190503_135515.jpg

IMG_20190503_135537.jpg

IMG_20190503_135555.jpg