„Arcidiecézní setkání dětí z náboženství“

Výlet do Olomouce

Je pátek ráno 15. května 2015. Naše děti společně s nivnickýma přešlapují před kostelem a nedočkavě vyhlíží autobus, který nás má dopravit pod vedením otce Petra Martinky do Olomouce na „Arcidiecézní setkání dětí z náboženství“  v rámci Diecézního eucharistického kongresu.

Počasí nám přeje a tak se pět tisíc dětí setkává v Korunní pevnůstce na mši svaté, kterou celebruje pomocný biskup olomoucký a titulární biskup thunudrumský Mons. Josef Hrdlička. Setkáváme se i s arcibiskupem  Mons. Janem Graubnerem a Mons. Mgr. Josefem  Nuzíkem. Pak následuje divadelní představení Víti Marčíka a po obědě se  děti  nadšeně účastní různých soutěží v Bezručových sadech. Následně se dostáváme ke katedrále sv. Václava k adoraci. Tady mám pocit, že děti přestávají dýchat. Jejich nadšení je obrovské a věřím, že zde nebyly naposled.

Závěrem nám osobně žehná biskup Josef Hrdlička, který vyzývá děti ke zpěvu a ty mu samozřejmě pěkně od plic zpívají!

Poděkování za tento páteční  den plný zážitků patří zejména otci Petru Martínkovi  a Mgr. Renatě Charvátové, kteří nás celou akcí provázeli. Dík patří také maminkám, které dbaly při tak velké účasti na bezpečnost dětí.     

V Korytné 15.5.2015

 SM