ZŠ KORYTNÁ - vybudování odborné učebny 

PC učebna 2020