Výbory obce

Výbory obce pro období 2022-2026

  • Finančního výbor: předseda Ing. Miroslav Tomanec, členové: Vladimír Janča, Ing. Ludmila Žampachová
  • Kontrolní výbor:předseda Jakub Vacula, členové: Ing. Kristýna Křivánková, Jan Matucha
  • Výbor pro výstavbu, územní rozvoj a podnikatelské prostředí:předseda Marek Malek,členové:Bc.Lucie Malková,Viktor Malek
  • Výbor pro sociální a občanské záležitosti:předsedkyně Mgr. Petra Píšková, členové: Tomáš Filipský,Iveta Juřenová
  • Výbor pro koordinaci společenské, kulturní, sportovní a zájmové činnosti:předseda Jiří Martinec, členové: Marcela Mannsfeld,Martin Štecher ml.,Tomáš Kovařík,Lucie Kovaříková,Jiří Kalavský
  • Výbor pro životní prostředí:předseda Mgr. Gabriela Kůdelová, členové: Markéta Kočicová,Jana Jančová
  • Výbor ochrany veřejného pořádku:předseda Jan Máčalík, členové: Josef Zetka,Radek Chýla