Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 18. 06. 2024
NázevVyvěšenoSvěšeno
Volby
Informace o telefonním čísle pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
Značka: 4/2023/ÚDe
11.01.202328.01.2023
Umístění volebních stanovišť umožňujících ve Zlínském kraji drive-in hlasování (hlasování z motorového vozidla)
Značka: 3/2023/ÚDe
11.01.202328.01.2023
Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Značka: 61/2023/ÚDe
14.11.202331.12.2024
Obecně závazná vyhláška obce Korytná, o místním poplatku ze psů
Značka: 60/2023/ÚDe
14.11.202331.12.2024
Obecně závazná vyhláška obce Korytná o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Značka: 59/2023/ÚDe
14.11.202331.12.2024
obecní dokumenty
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Korytná na rok 2023 č. 4/2023-56.1
Značka: 73/2023/ÚDe
19.12.202321.12.2026
Pozvánka na 9. zasedání ZO Korytná
Značka: 70/2023/ÚDe
05.12.202318.12.2023
Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení řízení o změně kategorie pozemní komunikace
Značka: 63/2023/ÚDe
24.11.202311.12.2023
Pozvánka na 8. zasedání ZO Korytná
Značka: 54/2023/ÚDe
18.10.202330.11.2023
Záměr prodeje pozemku p.č. 1415/4 kú Korytná, 512 m2
Značka: 53/2023/ÚDe
11.10.202330.10.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Korytná na rok 2023 č. 3/2023-56.1
Značka: 49/2023/ÚDe
19.09.202321.09.2026
Pozvánka na 7. zasedání ZO Korytná
Značka: 48/2023/ÚDe
06.09.202316.09.2023
Pozvánka na 6. zasedání ZO Korytná
Značka: 34/2023/ÚDe
02.06.202319.06.2023
Zpráva č. 139/2022/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce Korytná
Značka: 30/2023/ÚDe
29.05.202330.06.2024
Záměr pronájmu plochy 100 m2 na pozemku p.č. 3877/1
Značka: 29/2023/ÚDe
29.05.202319.06.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Korytná na rok 2023 č. 1/2023-56.1
Značka: 27/2023/ÚDe
12.05.202313.05.2026
Pozvánka na 5. zasedání ZO Korytná
Značka: 22/2023/ÚDe
13.04.202324.04.2023
Záměr prodeje pozemku p.č. 3375/21 kú Korytná 6 m2
Značka: 20/2023/ÚDe
03.04.202324.04.2023
Záměr prodeje pozemku p.č. 3877/10 kú Korytná, 15 m2
Značka: 19/2023/ÚDe
28.03.202324.04.2023
Záměr pronájmu plochy 50 m2 na pozemku p.č. 4818
Značka: 18/2023/ÚDe
28.03.202324.04.2023
Záměr prodeje pozemku p.č. 3375/20 kú Korytná, 15 m2
Značka: 17/2023/ÚDe
28.03.202324.04.2023
Záměr prodeje pozemku p.č. 3375/19 kú Korytná, 78 m2
Značka: 16/2023/ÚDe
28.03.202324.04.2023
Záměr prodeje pozemku p.č. 3877/15 kú Korytná, 50 m2
Značka: 15/2023/ÚDe
28.03.202324.04.2023
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2022
Značka: 9/2023/ÚDe
13.02.202316.03.2023
Pozvánka na 4. zasedání ZO Korytná
Značka: 6/2023/ÚDe
08.02.202318.02.2023
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022 dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Značka: 2/2023/ÚDe
11.01.202311.02.2023
Závěrečný účet
Závěrečný účet svazku obcí Východní Slovácko za rok 2022
Značka: 43/2023/ÚDe
04.07.202330.06.2024
Závěrečný účet za rok 2022
Značka: 40/2023/ÚDe
20.06.202331.07.2024
Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Značka: 36/2023/ÚDe
06.06.202322.06.2023
Návrh závěrečného účtu obce Korytná za rok 2022
Značka: 33/2023/ÚDe
29.05.202330.06.2023
cizí dokument
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
Značka: 58/2023/ÚDe
03.11.202319.11.2023
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Značka: 47/2023/ÚDe
04.09.202302.01.2024
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Značka: 45/2023/ÚDe
04.08.202302.01.2024
Návrh závěrečného účtu za rok 2022 + zpráva č. 364/2022/EKO
Značka: 35/2023/ÚDe
05.06.202326.06.2023
Sdělení
Značka: 14/2023/ÚDe
06.03.202306.04.2023
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Značka: 13/2023/ÚDe
22.02.202322.02.2024
Upozornění vlastníkům nemovitostí na pravidelnou kontrolu dřevin
Značka: 12/2023/ÚDe
20.02.202323.03.2023
Pozvánka na jednání valné hromady - vráceno na původní termín
15.02.202327.02.2023
Pozvánka na jednání valné hromady - oprava formální chyby
Značka: 10/2023/ÚDe
14.02.202327.02.2023
Pozvánka na jednání valné hromady
Značka: 8/2023/ÚDe
09.02.202326.02.2023
Pozvánka na členskou schůzi Singulárního spolku v Korytné, v likvidaci
Značka: 5/2023/ÚDe
27.01.202327.02.2023
Rozpočet/rozpočtová opatření
Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2024
Značka: 77/2023/ÚDe
19.12.202331.12.2024
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2026
Značka: 76/2023/ÚDe
19.12.202331.12.2024
Rozpočtové opatření č. 10/2023
Značka: 75/2023/ÚDe
19.12.202331.12.2023
Rozpočtové opatření č. 9/2023
Značka: 69/2023/ÚDe
01.12.202331.12.2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí Východní Slovácko 2025-2027
Značka: 68/2023/ÚDe
30.11.202318.12.2023
Návrh rozpočtu VS na rok 2024
Značka: 67/2023/ÚDe
30.11.202318.12.2023
Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok
Značka: 66/2023/ÚDe
24.11.202331.12.2023
Návrh rozpočtu roku 2024 - závazné ukazatele
Značka: 65/2023/ÚDe
24.11.202331.12.2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2026
Značka: 64/2023/ÚDe
24.11.202331.12.2023
Rozpočtové opatření č. 8/2023
Značka: 57/2023/ÚDe
31.10.202331.12.2023
Rozpočtové opatření č. 7/2023
Značka: 56/2023/ÚDe
25.10.202331.12.2023
Rozpočtové opatření č. 6/2023
Značka: 50/2023/ÚDe
19.09.202331.12.2023
Rozpočtové opatření č. 5/2023
Značka: 44/2023/ÚDe
03.08.202331.12.2023
Rozpočtové opatření 1/2023 svazku obcí Východní Slovácko
Značka: 42/2023/ÚDe
04.07.202331.12.2023
Rozpočtové opatření č. 4/2023
Značka: 41/2023/ÚDe
20.06.202331.12.2023
Rozpočtové opatření č. 3/2023
Značka: 26/2023/ÚDe
27.04.202331.12.2023
Rozpočtové opatření č. 2/2023
Značka: 23/2023/ÚDe
17.04.202331.12.2023
Rozpočtové opatření č. 1/2023
Značka: 7/2023
08.02.202331.12.2023
Rozpočet 2023 a střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026
Značka: 1/2023/ÚDe
04.01.202331.12.2023
veřejná vyhláška
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - o změně kategorie pozemní komunikace
Značka: 72/2023/ÚDe
15.12.202301.01.2024
Veřejná vyhláška
Značka: 39/2023/ÚDe
19.06.202305.07.2023
FÚ Veřejná vyhláška
Značka: 24/2023/ÚDe
25.04.202325.05.2023
Veřejná vyhláška
Značka: 21/2023/ÚDe
13.04.202315.05.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Značka: 62/2023/ÚDe
22.11.202308.12.2023
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
Značka: 52/2023/ÚDe
25.09.202311.10.2023
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání změny č.2 ÚP Korytná formou OOP č.1/2023
Značka: 51/2023/ÚDe
19.09.202305.10.2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Značka: 46/2023/ÚDe
18.08.202303.09.2023
Veřejná vyhláška - Doručení návrhu OOP změna č. 2 ÚP Korytná a oznámení o konání veřejného projednání: změna územního plánu
Značka: 28/2023/ÚDe
23.05.202304.07.2023
Výkaz zisku a ztráty + Rozvaha
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha - ZŠ a MŠ Korytná
Značka: 32/2023/ÚDe
29.05.202319.06.2023
Výkaz zisku a ztráty + Rozvaha - Služby obce Korytná
Značka: 31/2023/ÚDe
29.05.202319.06.2023
Cenové oznámení
Cenové oznámení - vodné a stočné na rok 2024
Značka: 74/2023/ÚDe
19.12.202331.12.2024
Cenové oznámení vodné a stočné na rok 2024 - SVAK
Značka: 71/2023/ÚDe
11.12.202331.12.2024
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2022
Značka: 25/2023/ÚDe
27.04.202328.05.2023
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Značka: 55/2023/ÚDe
20.10.202313.11.2023
ROZHODNUTÍ
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství - Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
Značka: 38/2023/ÚDe
13.06.202331.12.2023
Poplatek ze psů - Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
Značka: 37/2023/ÚDe
13.06.202331.12.2023

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce