Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 24. 07. 2021
NázevVyvěšenoSvěšeno
Výběrová řízení
Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice matrikář/matrikářka, administrativní pracovník/pracovnice
Značka: 11/2021/ÚDe
01.03.202117.03.2021
obecní dokumenty
Pozvánka na 14. zasedání ZO Korytná
Značka: 33/2021/ÚDe
01.06.202112.06.2021
Záměr prodeje pozemků v KÚ Korytná
Značka: 31/2021/ÚDe
26.05.202111.06.2021
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020
Značka: 17/2021/ÚDe
24.03.202124.04.2021
Pozvánka na 13. zasedání ZO Korytná
Značka: 13/2021
03.03.202115.03.2021
Záměr pronájmu plochy 2,04 m2 na pozenku p.č. 166/2
Značka: 8/2021
22.02.202110.03.2021
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 dle zákona č. 106/1999
Značka: 5/2021
15.01.202115.02.2021
Závěrečný účet
Závěrečný účet Východní Slovácko za rok 2020
Značka: 39/2021/ÚDe
13.07.202130.06.2022
Závěrečný účet za rok 2020
Značka: 37/2021/ÚDe
29.06.202130.06.2022
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Značka: 34/2021/ÚDe
07.06.202124.06.2021
Návrh závěrečného účtu obce Korytná za rok 2020 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Korytná za rok 2020
Značka: 28/2021
20.05.202130.06.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Korytná za rok 2020
Značka: 29/2021
20.05.202130.06.2022
cizí dokument
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 + Zpráva č. 394/2020/EKO
Značka: 35/2021/ÚDe
09.06.202124.06.2021
Oznámení o zrušení konání členské schůze Singulárního spolku v Korytné svolané na 11. dubna 2021 ve 13:00 hodin
Značka: 15/2021
22.03.202112.04.2021
Pozvánka na členskou schůzi Singulárního spolku v Korytné
Značka: 4/2021
14.01.202112.04.2021
Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
Značka: 3/2021
13.01.202103.05.2021
Rozpočet/rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 5/2021
Značka: 38/2021/ÚDe
07.07.202131.12.2021
Rozpočtové opatření č. 4/2021
Značka: 36/2021/ÚDe
11.06.202131.12.2021
Rozpočtové opatření č. 3/2021
Značka: 26/2021/ÚDe
12.05.202131.12.2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021
Značka: 18/2021
31.03.202131.12.2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021
Značka: 12/2021
02.03.202131.12.2021
Rozpočtové opatření č. 3/2021, Rozpočet na rok 2021, Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024 svazku obcí Východní Slovácko
Značka: 2/2021
07.01.202131.12.2021
Východní Slovácko
Program V - Ekofond Východního Slovácka 2021
Značka: 21/2021/ÚDe
20.04.202122.11.2021
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněných osobám
Výzva vlastníkům nemovitosti
Značka: 14/2021
04.03.202130.09.2021
veřejná vyhláška
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Značka: 32/2021/ÚDe
28.05.202118.06.2021
AOPK ČR veřejná vyhláška - povolení výjimky
Značka: 30/2021
20.05.202105.06.2021
Veřejná vyhláška
Značka: 25/2021/ÚDe
26.04.202112.05.2021
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Korytná
22.04.202125.05.2021
FÚ Veřejná vyhláška
Značka: 22/2021/ÚDe
20.04.202126.05.2021
Veřejná vyhláška - aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
Značka: 20/2021/ÚDe
06.04.202119.05.2021
AOPK ČR Veřejná vyhláška
Značka: 19/2021
31.03.202115.04.2021
Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
Značka: 19/2021/ÚDe
31.03.202115.04.2021
Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
Značka: 16/2021
24.03.202109.04.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ - Společné povolení - Místní komunikace ulice Dědina, Korytná
Značka: 7/2021
27.01.202112.02.2021
Veřejná vyhláška - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ "Korytná, Kopanice, DTS, kab. VN, NN"
Značka: 6/2021
26.01.202111.02.2021
Výkaz zisku a ztráty + Rozvaha
Rozvaha a Výkaz ZaZ ZŠ a MŠ Korytná za rok 2020
Značka: 27/2021
20.05.202112.06.2021
Cenové oznámení
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020
Značka: 24/2021/ÚDe
23.04.202124.05.2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Oznámení o přerušení dodávky el. energie
Značka: 9/2021
22.02.202111.03.2021
ROZHODNUTÍ
Rozhodnutí - stavební povolení - Nádrž N1 v lokalitě Nad Močířky, k.ú. Korytná
Značka: 1/2021
05.01.202121.01.2021
Sčítání lidu
Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR
Značka: 10/2021
22.02.202122.05.2021

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce