Úřední deska

Zobrazit:
Stav k: 24. 04. 2024
NázevVyvěšenoSvěšeno
Volby
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
Značka: 81/2022/ÚDe
16.12.202223.12.2022
Oznámení o době a místě konání voleb
Značka: 77/2022/ÚDe
06.12.202228.01.2023
Informace o počtu a sídle volebních okrsků a jmenování zapisovatele
Značka: 69/2022/ÚDe
16.11.202228.01.2023
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Značka: 66/2022/ÚDe
08.11.202228.01.2023
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Korytná
Značka: 60/2022/ÚDe
24.09.202214.10.2022
Oznámení o době a místě konání voleb
Značka: 56/2022/ÚDe
30.08.202224.09.2022
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
Značka: 55/2022/ÚDe
30.08.202214.09.2022
Stanovení počtu a sídla volebních okrsků a jmenování zapisovatele
Značka: 48/2022/ÚDe
22.07.202224.09.2022
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Značka: 47/2022/ÚDe
22.07.202224.09.2022
obecní dokumenty
Obecně závazná vyhláška obce, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Značka: 82/2022/ÚDe
16.12.202231.12.2023
Pozvánka na 3. zasedání ZO Korytná
Značka: 78/2022/ÚDe
07.12.202215.12.2022
Pozvánka na 2. zasedání ZO Korytná
Značka: 67/2022/ÚDe
09.11.202218.11.2022
Záměr prodeje pozemků v kú Korytná p.č. st 647, 19 m2; p.č. 5863/2, 181 m2
Značka: 64/2022/ÚDe
01.11.202218.11.2022
Záměr směny pozemků v kú Korytná p.č. 6088, 7545 m2
Značka: 63/2022/ÚDe
01.11.202218.11.2022
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Korytná
Značka: 61/2022/ÚDe
12.10.202222.10.2022
Pozvánka na 20. zasedání ZO Korytná
Značka: 58/2022/ÚDe
02.09.202218.09.2022
Oznámení o zahájení řízení k povolení kácení zapojených porostů dřevin
Značka: 53/2022/ÚDe
15.08.202231.08.2022
Záměr směny pozemků v kú Korytná parcela č. 6088, 5028/2
Značka: 52/2022/ÚDe
15.08.202216.09.2022
Pozvánka na 19. zasedání ZO Korytná
Značka: 39/2022/ÚDe
16.06.202227.06.2022
Zpráva č. 148/2021/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření obce Korytná za rok 2021
Značka: 30/2022/ÚDe
26.05.202230.06.2023
Pozvánka na 18. zasedání ZO Korytná
Značka: 21/2022/ÚDe
13.04.202202.05.2022
Záměr prodeje pozemku v kú Korytná parcela č. st. 574, cca. 90 m2
Značka: 20/2022/ÚDe
13.04.202202.05.2022
Záměr prodeje pozemku v kú Korytná parcela č. 3877/6, cca. 28 m2
Značka: 19/2022/ÚDe
13.04.202202.05.2022
Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení řízení o změně kategorie pozemní komunikace
Značka: 16/2022/ÚDe
24.03.202215.04.2022
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021
Značka: 9/2022/ÚDe
23.02.202226.03.2022
Pozvánka na 17. zasedání ZO Korytná
Značka: 6/2022/ÚDe
01.02.202214.02.2022
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Značka: 2/2022/ÚDe
06.01.202206.02.2022
Závěrečný účet
Závěrečný účet svazku obcí Východní Slovácko za rok 2021
Značka: 46/2022/ÚDe
08.07.202230.06.2023
Závěrečný účet za rok 2021
Značka: 41/2022/ÚDe
29.06.202231.07.2023
Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Značka: 34/2022/ÚDe
08.06.202224.06.2022
Návrh závěrečného účtu obce Korytná za rok 2021
Značka: 32/2022/ÚDe
30.05.202231.07.2022
cizí dokument
Schůze výboru HS Korytná
Značka: 76/2022/ÚDe
01.12.202216.12.2022
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
Značka: 68/2022/ÚDe
09.11.202225.11.2022
Vyhlášení elektronické aukce
Značka: 62/2022/ÚDe
12.10.202209.11.2022
Oznámení o schválení Protokolu plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Bílé Karpaty na období 2022-2031 a vypořádání připomínek
Značka: 43/2022/ÚDe
04.07.202220.07.2022
Lex Ukrajina II - Osvobození od správních poplatků na úseku matrik
Značka: 36/2022/ÚDe
16.06.202231.03.2023
Návrh závěrečného účtu za rok 2021 + zpráva č. 392/2021/EKO
Značka: 33/2022/ÚDe
07.06.202223.06.2022
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem Plánu péče o CHKO Bílé Karpaty na období 2022-2031
Značka: 22/2022/ÚDe
19.04.202209.05.2022
Oznámení o vyhlášení právního předpisu
Značka: 7/2022/ÚDe
09.02.202225.02.2022
Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Značka: 5/2022/ÚDe
31.01.202216.02.2022
Údržba vegetace - ořezávání větví a stromů podél silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji
Značka: 3/2022/ÚDe
21.01.202206.02.2022
Rozpočet/rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 9/2022
Značka: 86/2022/ÚDe
20.12.202231.12.2022
Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2023
Značka: 85/2022/ÚDe
19.12.202215.01.2024
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025
Značka: 84/2022/ÚDe
19.12.202215.01.2024
Rozpočtové opatření č. 8/2022
Značka: 80/2022/ÚDe
15.12.202231.12.2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí Východní Slovácko 2024-2026
Značka: 75/2022/ÚDe
30.11.202219.12.2022
Návrh rozpočtu VS na rok 2023
Značka: 74/2022/ÚDe
30.11.202219.12.2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025
Značka: 73/2022/ÚDe
25.11.202231.12.2022
Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok
Značka: 72/2022/ÚDe
25.11.202231.12.2022
Rozpočtové opatření č. 7/2022
Značka: 71/2022/ÚDe
23.11.202231.12.2022
Rozpočtové opatření 2/2022 svazku obcí Východní Slovácko
Značka: 70/2022/ÚDe
16.11.202231.12.2022
Rozpočtové opatření č. 6/2022
Značka: 59/2022/ÚDe
21.09.202231.12.2022
Rozpočtové opatření č. 5/2022
Značka: 50/2022/ÚDe
29.07.202231.12.2022
Rozpočtové opatření 1/2022 svazku obcí Východní Slovácko
Značka: 45/2022/ÚDe
08.07.202231.12.2022
Rozpočtové opatření č. 4/2022
Značka: 42/2022/ÚDe
04.07.202231.12.2022
Rozpočtové opatření č. 4/2022
Značka: 40/2022/ÚDe
29.06.202231.12.2022
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022
Značka: 26/2022/ÚDe
03.05.202231.12.2022
Rozpočtové opatření č. 2/2022
Značka: 10/2022/ÚDe
24.02.202231.12.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022
Značka: 4/2022/ÚDe
27.01.202231.12.2022
Rozpočtové opatření č. 2/2021, Rozpočet na rok 2022, Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2025 svazku obcí Východní Slovácko
Značka: 1/2022/ÚDe
05.01.202231.12.2022
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněných osobám
Výzva vlastníkům nemovitostí
Značka: 54/2022/ÚDe
29.08.202229.08.2023
Výzva vlastníkům nemovitostí
Značka: 8/2022/ÚDe
22.02.202222.02.2023
veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška doručení návrhu ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE v uplynulém období 2018-2022
Značka: 44/2022/ÚDe
07.07.202207.08.2022
Veřejná vyhláška
Značka: 29/2022/ÚDe
25.05.202210.06.2022
FÚ Veřejná vyhláška
Značka: 24/2022/ÚDe
26.04.202226.05.2022
Veřejná vyhláška doručení aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
Značka: 13/2022/ÚDe
07.03.202225.03.2022
Veřejná vyhláška
Značka: 11/2022/ÚDe
04.03.202204.03.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Značka: 65/2022/ÚDe
04.11.202231.12.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Značka: 51/2022/ÚDe
10.08.202226.08.2022
Výkaz zisku a ztráty + Rozvaha
Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Korytná za rok 2021
Značka: 18/2022/ÚDe
11.04.202230.04.2022
Cenové oznámení
Cenové oznámení - vodné a stočné na rok 2023
Značka: 83/2022/ÚDe
16.12.202231.12.2023
Cenové oznámení vodné a stočné na rok 2023 - SVAK
Značka: 79/2022/ÚDe
12.12.202231.12.2023
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2021
Značka: 25/2022/ÚDe
26.04.202227.05.2022
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Přerušení dodávky elektrické energie 01.07.2022
Značka: 38/2022/ÚDe
16.06.202203.07.2022
Přerušení dodávky elektrické energie 30.06.2022
Značka: 37/2022/ÚDe
16.06.202201.07.2022
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 1.7.2022
Značka: 31/2022/ÚDe
27.05.202204.07.2022
Oznámení o přerušení dodávky el. e. dne 3.6.2022
Značka: 28/2022/ÚDe
20.05.202205.06.2022
Oznámení o přerušení dodávky el. e. dne 1.6.2022
Značka: 27/2022/ÚDe
20.05.202205.06.2022
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Značka: 17/2022/ÚDe
24.03.202212.04.2022
ROZHODNUTÍ
Rozhodnutí o kácení stromů
Značka: 57/2022/ÚDe
30.08.202215.09.2022
Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR - vakcinace covid-19
Značka: 49/2022/ÚDe
25.07.202210.08.2022
Rozhodnutí - nonstop ultramaraton 1000 Miles Adventure
Značka: 35/2022/ÚDe
14.06.202230.06.2022
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o změně kategorie pozemní komunikace
Značka: 23/2022/ÚDe
19.04.202211.05.2022
Poplatek ze psů - Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
Značka: 15/2022/ÚDe
23.03.202231.12.2022
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství - Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
Značka: 14/2022/ÚDe
23.03.202231.12.2022
Rozhodnutí o kácení dvou stromů
Značka: 12/2022/ÚDe
04.03.202221.03.2022

RSS Odběr RSS

Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce