Sportovní hala a její historie

Sportovní hala byla vybudována v akci "Z" a otevřena v roce 1985. Díky vysokým nákladům na energii a provoz se v roce 1991 hala pouze temperovala, aby nedošlo k poškození rozvodů vody. V roce 2006 došlo k výměně oken v hodnotě 134 tis., poté se zateplil strop a opravilo osvětlení ( rok 2010) ve výši Kč 500tis. z programu Zlínského kraje "Obnova vesnic".

V roce 2013 došlo k výměně tepelného zdroje. Na střechu budovy bylo zabudováno tepelné čerpadlo. Následně v roce 2014 byla dokončena výměna oken a zateplení zadní části budovy. Celková hodnota díla byla 9 269tis. Dotaci ve výši 4 138tis. poskytl St. fond životního prostředí, 243 tis.ze Státního zemědělského investičního fondu. Z dotace MAS Východní Slovácko ve výši Kč 1 033tis. se opravily podlahy. Z rozpočtu obce se ve výši Kč 500tis. opravila střecha.

Menu: