SPCCH-Svaz postižených civilizačními chorobami

SPCCH tato zkratka znamená Svaz postižených civilizačními chorobami, kterými nejen senioři více či méně trpí. Abychom se mohli účastnit i akcí, které pořádá okresní výbor této organizace, založili jsme tento Svaz i u nás.

Organizaci založilo 6 členek a svaz byl zaregistrován dne 28.6.2011. V témže roce v prosinci evidoval svaz již 22 členů. Během let docházelo postupně k nárustu členů a v roce 2018 jich svaz eviduje 37.

Ve své činnosti se snaží o zlepšování fyzické i psychické stránky života místních seniorů. Naší pravidelnou činností je pondělní cvičení žen. Podle počasí chodí na vycházky do okolí Korytné. Aspoň jednou ročně jezdí na výlet do blízkého města. Z finančního příspěvku z Nadace Ivo Valenty umožňují všem členům masáže a plavání v akvaparku Delfín v Uh. Brodě. Z akcí, pořádaných okresním výborem se 14 místních členů zúčastnilo zájezdu do Itálie a několik seniorů bylo na ozdravném pobytu v Jeseníkách, nebo na martinské huse v Nivnici v Myslivně Hubert . Každoročně pořádají předvánoční posezení  Finanční náklady si každý senior hradí sám a děkujeme za každou sponzorskou (finanční) výpomoc. Svou různorodou činností chceme přispívat k aktivnímu prožívání seniorského věku.