Rejstřík


A

Aktuality
Aktuality na email
Amfiteátr
Amfiteátr Korytná

Á


B


C

Cena palivového dříví
Ceník pro rok 2015
Ceník pro rok 2016
Ceník pro rok 2017
Ceník pro rok 2018
Ceník pro rok 2019
Ceník pro rok 2020
Ceník pro rok 2021
Ceník pro rok 2022
Ceník pro rok 2023
Ceník pro rok 2024
Ceníky vodné, stočné
Czech POINT
Chodník ulice Dědina - Korytná

Č


D

DH Korytňanka
Doručování zásilek
Dotace
Dotace 2011-2012
Dotace 2013
Dotace 2014
Dotace 2015
Dotace 2018
Dotace 2019
Dotace 2020
Dotace 2021
Dotace 2022
Dotace 2023

Ď


E

E-podatelna
E-rozhlas

É


Ě


F

FACEBOOK OBCE KORYTNÁ
Farnost
Financování
Firmy
Florbal
Formulář na dotazy
Formuláře žádostí
Fotogalerie
Fotogalerie
Fotogalerie z výstavby amfiteátru 2018
Fotovoltaická elektrárna
FS Kadlůbek

G

GDPR

H

Havarijní plán
HC Korytná
Historie a současnost-info o obci
Historie školy
Historie vzniku kurtů-víceúčelového zařízení
Hospodaření obce

I

INFORMACE O OBCI
Informování občanů obce Korytná o odpadovém hospodářství

Í


J

Jízdní řády

K

Kalendář akcí
Kanalizace a ČOV Korytná
Kanalizační řád
Knihovna
Kontakt
Kontakt - informace o firmě
Korytňanský občasník
KURZ "Práce na počítači"

L

Lékař
Letecké snímky

M

MAPA STRÁNEK
Mapový portál
MAS Východní Slovácko
Mikroregion Východní Slovácko
Místní komunikace ulice Dědina, Korytná
MUDr. Eva Sváčková, praktická lékařka Nivnice
MUDr. Jiří Straka, praktický lékař Korytná
Mužáci-mužský pěvecký sbor
Myslivecký spolek Hluboček

N

Nařízení

Ň


O

Občanské průkazy
Obecně závazné vyhlášky
OBECNÍ ÚŘAD
Objednávání na úřad
Obsazenost haly 2019
Obsazenost víceúčelového zařízení
Odpadové hospodářství příjmy a výdaje
Ohlášení nedostaků
Online objednávka

Ó


P

Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace
Plán rozvoje obce
Plán rozvoje sportu obce Korytná
Poplatky
Pořízení nové požární techniky
Pořízení vybavení pro kulturní akce Korytná
Poskytnuté informace k žádostem dle zákona č. 106/1999 Sb
Poskytované služby
Poskytované služby DPS
Povinně zveřejňované informace
Povodňový plán
Povolení nakládání s vodami-k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Prodej dřeva
Program I - EKOFOND Východního Slovácka 2017
Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje
Protokoly o zkouškách pitné vody
Provozní doba, kontakt
Provozní řád
Provozní řád
Provozní řád biologické čistírny odpadních vod
Provozní řád vodovodu pro veřejnou potřebu obce Korytná
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Příspěvek Ministerstva kultury ČR

Q


R

Reklamačni řád
Rekonstrukce kotelny KD Korytná
Rekonstrukce ZŠ a MŠ Korytná 2018
Revitalizace hřbitova v Korytné
REZERVACE
Rezervace pronajímaných objektů
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
Rozpočet
Rozvoj turistického ruchu
Rybářský spolek Podseďák

Ř


S

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr,svozy odpadů
SDH Korytná
Singulární spolek v Korytné
Služby obce Korytná s.r.o.
Směrnice
Směrnice 1/2021 MESOH, dotazníky
Smlouva o odvádění srážkových vod-fyzické osoby
SOCIÁLNÍ SLUŽBY-pečovatelská sl. Korytná
Současnost- rok 2018 ZŠ Korytná
SPCCH-Svaz postižených civilizačními chorobami
Spolek chovatelů poštovních holubů
Sportovní hala a její historie
Starosta, místostarosta
Stížnosti
Střednědobý výhled rozpočtu
Svoz odpadů 2024

Š


T

Tabulka
Termíny svozu odpadů v roce 2024
Tipy na výlet
TJ Korytná
Traktor pro lesní hospodářství

Ť


U


Ú


Ů


V

Včelaři
Vedení obce
Veřejně prospěšné práce
Víceúčelové zařízení
Vlastní vrty
Vodní hospodářství
VOLNÝ ČAS
Výbory obce
Vybudování dětského hříště u ZŠ a MŠ Korytná
Vybudování veřejného hřiště v obci Korytná
Vyhlášky, předpisy, nařízení
Výroční zprávy

W


X


Y


Ý


Z

Zaměstnanci OÚ
Zaměstnání v Mikroregionu Východní Slovácko
Zastupitelstvo obce
Závěrečný účet 2014
Závěrečný účet 2015
Závěrečný účet 2016
Závěrečný účet 2017
Závěrečný účet 2018
Závěrečný účet 2019
Závěrečný účet 2020
Závěrečný účet 2021
Závěrečný účet 2022
Změna č.2 Územního plánu Korytná
ZŠ a MŠ Korytná
ZŠ KORYTNÁ - vybudování odborné učebny 
Ztráty a nálezy

Ž