Myslivecký spolek Hluboček

Myslivecký spolek vznikl v Korytné v roce 1955.

Myslivecký spolek Hluboček Korytná vznikl v roce 2015 transformací z dřívějšího Mysliveckého sdružení Hluboček Korytná. Spolek čítá 22 členů nejen z Korytné, ale i ze sousedních obcí. Myslivecky obhospodařuje honitbu o výměře 1147 hektarů, která se nachází v katastrálním území obce Korytná a částečně také Suchá Loz. Tuto honitbu si spolek pronajímá od Honebního společenstva Korytná. Mezi myslivecky obhospodařované druhy zvěře patří zvěř srnčí, dančí, prase divoké, zvěž myslivosti škodící, kterou obhospodařovat lovem a zajíc polní. Sídlem spolku je Myslivecká chata v lokalitě Březí.

Hlavní činností členů spolku je péče o zvěř, jako je zimní přikrmování, napájení zvěře v období sucha, vyhánění zvěře před senočení, instalace pachových ohradníků nebo ochrana dřevin proti okusu a loupání. Zvěř je lovena individuálním způsobem podle platných zákonů o myslivosti, společné lovy se v minulosti konaly na zajíce, kdy byly počty této zvěře mezi minimálními a normovanými stavy. Další činností členů spolku patří péče o myslivecká zařízení, jako je stavba nebo oprava loveckých zařízení (posedy, kazatelny), údržba krmných zařízení pro zvěř, péče o mysliveckou chatu a výpomoc právnickým subjektům, které v honitbě zemědělsky nebo lesnicky hospodaří.

Vedení spolku do března roku 2023: Předseda spolku: MVDr. Jiří KADĚRA, myslivecký Hospodář : Petr MAHDAL, místopředseda spolku : Jiří PAVLICA, jednatel spolku : MVDr. Jakub KADĚRA, finanční Hospodář : Jindřich BUJÁČEK ml., člen výboru : Petr JANČA, člen výboru : Jaroslav KUBIŠ