Místní komunikace ulice Dědina, Korytná

Místní komunikace ulice Dědina, Korytná - dotace Zlínský kraj

Místní komunikace ulice Dědina, Korytná - dotace MMR

Předmětem projektu byla rekonstrukce místní komunikace v úseku zvaném Dědina v obci Korytná. Délka řešené komunikace
činí celkem 280m, která byla v havarijním stavu. Rozpočet činil Kč 4 537 341,- a výše dotace činila Kč 3 630 032,-.