Kalendář akcí

      

Kalendář na celý rok: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

16. března 2015

Hlášení rozhlasu

další informace
16. března 2015 –
17. března 2015

Hlášení rozhlasu 16.3.2015

další informace
17. března 2015

Hlášení rozhlasu 16.3.2015

další informace
26. března 2015
v 18.00 h

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

27. března 2015

Výběr z významných výročí roku 2015

dnes si připomínáme:


Mezinárodní den divadla-výročí otevřední pařížského Divadla národů roku 1957, slaví se od roku 1962 z rozhodnutí 9. kongresu Mezinárodního divadelního ústavu.

28. března 2015 –
28. března 2015 v 23.59 h

Dnes si připomínáme:

Den učitelů-výročí narození Jana Amose Komenského v roce 1592.

1. dubna 2015 –
1. dubna 2015 v 22.57 h

Významná výročí 2015 - Mezinárodní den ptactva

Výročí podepsání Konvence o ochraně užitečného ptactva, slaví se od roku 1906.

2. dubna 2015 –
2. dubna 2015 v 22.57 h

Mezinárodní den dětské knihy

Výročí narození Hanse Christiana Andersena v roce 1805, vyhlášen Mezinárodním výborem pro dětskou knihu roku 1967.


 

další informace
18. dubna 2015
v 09.00 h –
18. dubna 2015 v 15.30 h

Akce "Ukliďme Česko"

25. dubna 2015
v 16.00 h

VEČER K SEDMDESÁTILETÉMU VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE KORYTNÁ

Vystoupí Mužáci z Korytné, ze Strání a z Mutěnic,Korytňanský ženský sbor, děti ze ZŠ a MŠ Korytná, výstavu k tomuto výročí uspořádá p. Marek Janča. Občerstvení zajištěno.

30. dubna 2015

Pálení čarodějnic

pořádá OS KETC

10. května 2015

Besídka ke dni matek

Besídka ke dni matek. Pořádá ZŠ a MŠ Korytná.

16. května 2015

Farní pouť do Olomouce

Diecézní eucharistický kongres – společná farní pouť do Olomouce.

19. května 2015

Sběr papíru

ZŠ a MŠ Korytná pořádá sběr papíru.

30. května 2015
v 13.45 h

Děkanátní pouť na Velehrad

31. května 2015

svátek Sv. Trojice

Po mši svaté půjde průvod ke kapličce zasvědcené Svaté Trojici, kde se bude konat krátká pobožnost.

4. června 2015
v 17.00 h

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ-BOŽÍ TĚLO

Mše svatá bude v 17.00 hod a po ní půjde průvod k oltáři k paní Jančové č.p. 45

7. června 2015
v 08.30 h

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Mše svatá bude v 8.30 hod. Při ní půjde 9 dětí k prvnímu svatému přijímání. Při mši proběhne poděkování Otci Martínkovi za jejich přípravu.

13. června 2015

Den dětí

pořádá OS KETC

21. června 2015
v 15.00 h

MŠE SVATÁ ZA FARNÍKY Z KORYTNÉ V BLATNICI U SV. ANTONÍNA

Mše svatá za farníky z Korytné se uskuteční v Blatnici u Sv. Antonína  dne 21.6.2015 v 15.00 hod.

24. července 2015

POUŤ NA SV. HOSTÝN

3. srpna 2015 –
7. srpna 2015

Příměstský tábor

Pořádá OS KETC. Podrobné informace v aktualitách, případně u p. Málkové Jaroslavy,  tel. 734 386 368.

10. září 2015
v 10.45 h

15.VÝLET K OBRÁZKU SV. VÁCLAVA

25. září 2015 –
27. září 2015

"SLAVNOSTI DURANCIE" aneb SVATOVÁCLAVSKÉ HODY V KORYTNÉ

Krátce z programu:

další informace
28. listopadu 2015
v 13.00 h –
28. listopadu 2015 v 18.00 h

30.výročí otevření sportovní haly v Korytné s programem pro děti a ochutnávkou zdravých jídel!

4. prosince 2015
v 17.30 h –
4. prosince 2015

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU!

27. prosince 2015
v 11.00 h

DRUHÝ POŠTĚPÁNSKÝ VÝŠLAP K ROZHLEDNĚ