Historie vzniku kurtů-víceúčelového zařízení

Tenis a jeho historie 

Když odjel pan Antonín Koníček v roce 1986 pracovně do Barmy, ještě netušil, že jeho setkání s tenisem a tenisovou raketou JONEX bude osudovým i pro obec Korytnou.  Sport ho natolik nadchl, že po návratu do ČR, potažmo do Korytné, začal s Miroslavem Hargašem, Václavem a Jiřím Borýskovými jezdit tenis hrát do Květné. Tam se společně zúčastňovali také brigád. Později přišla myšlenka p. Koníčka kurty postavit v Korytné. Slovo dalo slovo a v pátek 16.6.1989 v 17.00 hod byla první porada, jíž se zúčastnili první nadšenci pro tenis, a to Antonín Koníček,  Jiří Borýsek, Petr Borýsek, Václav Borýsek a Jan Flasar.

Nejen společnými silami, ale také se spoustou dobrovolníků a díky souhlasům majitelů pozemků se mohlo začít tenisový kurt budovat v areálu starého fotbalového hřiště. Veškeré práce všichni dělali nadšeně a s velkým zapálením o víkendech, protože v týdnu byla většina chlapů zaměstnána ve světě.  Brigádnící rovnali spády, kopali s UDS, dělali rýhy, odvodnění. Za přispění obce Korytná (MNV) se pak mohla zakoupit antuka a spousta dalších potřebných věcí. Také společnými silami vybudovali brigádníci studnu, jelikož bylo potřeba antuku stříkat. Součástí  všech prací bylo také oplocení a jeho nátěr.

Pro zajímavost. Tehdejší cena antuky byla Kčs 15730,-, obrubníky Kčs 23 593,-, dlažba Kčs 5 811,-.                          

Díky těmto pěti nadšencům, kteří byli iniciátory celé akce, ale také díky všem dobrovolníkům, kteří byli ochotni svůj volný čas věnovat této akci, vzniklo tenisové hřiště se třemi kurty . Záměrně  nejmenujeme, jelikož by jsme mohli na někoho zapomenout a seznam by určitě nebyl malý. Desítky hodin  strávených těmito pracemi přinesly své ovoce a všichni, kdo rádi hráli tenis mohli naplno využít areálu a navíc se účastnit vzájemných utkání v okolních vesnicích Drslavice, Nivnice, Květná atd. 

V plánu už tehdy bylo vybudovat  zázemí  a také byl zpracován ing. Milanem Gálem projekt. Bohužel už nedošlo k jeho realizaci. 

O areál  se  starali p. Koníček a Tomáš Mikeska až do roku 2006, kdy byl předán obci Korytná. V roce 2007 byly z prostředků LEADER ČR financovány stavební úpravy. V hodnotě 800tis Kč byla provedena výměna antuky za umělý koberec, který byl vysypán křemičitým pískem. V roce 2010 pak bylo vyprojektováno sociální zařízení a díky dotaci 1 800tis. z Východního Slovácka byla přístavba  v roce 2011 dokončena. Kolaudace proběhla následně v roce 2012 a budova byla předána do správy TJ Korytná a správcem se stal Jakub Vacula. V letech 2015-2017 byl správcem tenisových kurtů, které byly v majetku obce p. Mahdalík. Nyní v roce 2019 dochází ke sloučení majitele tj. budova i kurty budou v majetku obce. O provoz se dočasně stará Jiří Martinec.

Areál je v současné době využíván především prozatím neoficiálním tenisovým klubem dětí pod vedením sl. Denisy Juřenové. Klub má 17 členů ve věku 5-13 let (z toho 14 místních). Klub má v plánu do dalších let se zaregistrovat a účastnit se soutěží. Areál je také k dispozici k pronájmu nejen místním.  V zimním období bývá využíván jako ledová plocha k bruslení.

Zdroj: Historie vzniku byla čerpána ze soukromého archivu pana Koníčka , včetně fotografií. Údaje od roku 2007 byly čerpány z kroniky obce Korytná (kronikářka p. Mikesková). Zpracovala:  ZK díky naprosto dokonalému archivu všech dokumentů, záznamů, kopií , plánů, souhlasů atd. pana Anatonína Koníčka. Jde jen velmi stručné shrnutí poskytnutých informací.