E-rozhlas

7. srpna 2017

Prodej živé drůbeže

Farma Gazda Bohumín bude prodávat nosné kuřice
všech barev za 170kč, rozkrmená káčata za 100 kč, rozkrmená husokáčata za
130kč, krmnou směs pro slepice,  vitamínové a jiné doplňky pro drůbež.

Prodej se uskuteční v úterý 8. srpna v 9:00 hod. u Jednoty.