Dotace 2015

Dotace v roce 2015 v celkové výši Kč 6 683 624,66 

Zateplení požární zbrojnice - PZ            Kč 872 186,24  poskytnuto od SFŽP a MŽP

Zateplení tělocvičny-dokončení                     17 471,21 poskytnuto od SFŽP a MŽP

Cesta dědina-dokončení                              756 000,-    poskytnuto od SFŽP

Vrt vody                                                        179 019,90 poskytnuto od SFŽP a MŽP

Auto na bioodpad                                      1 955 297,97 poskytnuto od SFŽP a MŽP

Revitalizace centra obce                           2 903 649,33 poskytnuto od ROP STŘEDNÍ MORAVA