Dotace 2011-2012

 

 

REALIZOVANÉ PROJEKTY MIKROREGIONU VÝCHODNÍ SLOVÁCKO V LETECH 2011-2012

 

1. Kanalizace a ČOV Korytná

      CELKOVÉ NÁKLADY            DOTACE            PODÍL OBCE     
44 842 000 Kč 35 100 000 Kč 9 742 000 Kč

Poskytovatel dotace: Zlínský kraj - 4 000 000 Kč a Ministerstvo financí ČR - 31 100 000 Kč

 více v sekci: http://www.korytna.cz/kanalizace-a-cov-korytna

 

2. Pořízení nových krojů DH Korytňanka

      CELKOVÉ NÁKLADY            DOTACE            PODÍL ŽADATELE     
298 600 Kč 268 740 Kč 29 860 Kč

Poskytovatel dotace: SZIF ČR - Program rozvoje venkova, LEADER  (MAS Východní Slovácko)

Popis projektu: Předmětem projektru je nákup 13 ks typických korytňanských krojů. Nositelem projektu je občanské sdružení Dr. Stivara, které dané vybavení spravuje a zapůjčuje svým členům. V rámci realizace projektu bylo získáno 13 ks nohavic, pánských kordulí, růže na korduly, klobouky zdobené, řemeny a holínky. Sdružení díky novým krojům podporuje kulturní a společenskou činnost obce. 

 

3. Kulturně-socíální objekt u tenisových kurtů v Korytné

      CELKOVÉ NÁKLADY            DOTACE            PODÍL OBCE     
2 250 000 Kč 1 800 000 Kč 450 000 Kč

Poskytovatel dotace: SZIF ČR - Program rozvoje venkova, LEADER (MAS Východní Slovácko)

Popis projektu: Hlavním záměrem projektu byla výstavba kulturně sociálního objektu u tenisových kurtů, který slouží jako hlavní spolkový objekt Tělovýchovné jednotě Korytná a dalším spolkovým klubům obce. Objekt také slouží jako společenská místnost pro neorganizovanou mládež v obci.Nově vybudované zázemí vytváří vhodné podmínky pro rozvoj sportovních aktivit a zapojování obyvate do spolkových klubů. Současně nové zázemí vytvořilo podmínky pro pořádání sportovních a společenských akcí obyvatel.  

 

-