Amfiteátr Korytná

Vznik amfiteátru

Letos, tj. v roce 2018, byl na úvod sobotního programu Svatováclavských hodů slavnostně otevřen nový přírodní amfiteátr vedle tenisových kurtů. Projekt „Novostavba přírodního amfiteátru spojená s úpravou veřejného prostranství“ zpracovala Ing. Hlaváčková, zhotovitelem byly Služby obce Korytná, s.r.o. a investorem Obec Korytná. Celkové náklady dosáhly výše Kč 2.498.171,- přičemž akce byla spolufinancována Zlínským krajem částkou Kč 1.000.000,- což je maximální možná částka podpory. Dotace byla poskytnuta z krajského Programu na podporu obnovy venkova 2018.

Menu: