Aktuality

6. února 2016

Fašank v historii

Vzpomínáte si  na tradičního fašankového slaměňáka?


Dnes odpoledne jsme se společně sešli v kulturním domě, abychom se pokusili obnovit tradici fašankových kostýmů a vyrobili tak tradičního slaměňáka, který byl v Korytné raritou. Moc tímto děkujeme Josefu a Heleně Chýlovým za práci se setím a sklizní rži a hlavně manželům Věrným, kteří ochotně poradili a pomohli s výrobou této masky. Taktéž všem ostatním, kteří přiložili ruku k dílu!! Během odpoledne manželé Věrní zavzpomínali na fašank takto:

 

Tož zas už máme fašanky.

Snažíme se je dodržovat, jako naši předkové. V pondělí chodí chlapci v krojích za doprovodu dechové hudby. V úterý chodí maškary, děti ze školy a školky a korytňanský mužský sbor v kroji a halenách s doprovodem huslí a s harmonikou. Nejdůležitější masky jsou ženich a nevěsta, medvěd a medvědář, kominář, voják, vodník, baba v koši atd.

Nejstaršími maskami byli slaměňáci. Takovéto masky nebyly v širokém okolí! Byli to chlapci celí obalení ve slámě. V ruce měli cep na mlácení slámy, ale konec cepu byl slaměný, aby nikoho neuhodili. Na fašank už měli všeci dobří hospodáři obilí vymlácené, ale kdo neměl, dali mu před dveře otep slámy a posměšně zpívali:  „Byl sem já dobrý gazda, pán Bůh mě pomáhal, koně, voli pozdychali, vůz sa mě polámal.“

V loňském roce Josef a Helena Chýlovi naseli rež, letos Josef Penčák s místostarostou Josefem Klonem vyrobili figurínu a společně s ostatními pod vedením pana Františka Věrného a paní Lidky Věrné  nastrojili SLAMĚŃÁKA. Opásali ho povříslem, na hlavu dali vysokou slaměnou čepici, aby narůstlo vysoké obilí. „Naposledy jsme slaměňáky s manželem strojili do filmu Karla Kachyni s názvem Škaredá dědina“ zavzpomínala paní Věrná.

V pondělí je muzika u Šotáků, v úterý v kulturním domě s pochováváním basy. Přijďte i Vy!

Ludmila Věrná


Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array