Aktuality

10. ledna 2016

TŘÍKÁLOVÁ SBÍRKA

Tak jako na mnoha místech, i u nás v Korytné, proběhla v sobotu 9. ledna Tříkrálová sbírka.


Malí koledníčci se spolu s vedoucími skupinek sešli v 12.30hod v kostele. Tam se „nastrojili“ a jako Kašpar, Melichar a Baltazar pak vyrazili do dědiny. Děti zpívaly koledu a požehnání K + M + B 2016 zdobí od soboty snad všechny domy v obci. Celkem bylo vybráno Kč 15 447,-. Všem, kteří přispěli této charitní sbírce, patří velké díky. Poděkování zaslouží také ženy z naší farnosti, které pro všechny koledníky připravily na faře malé občerstvení a odměnu. Snad pokoj do nového roku, který koledníčci přinesli, vydrží v našich srdcích co nejdéle. Mgr. Petra Píšková


Array

Array

Array