Aktuality

17. srpna 2015

Příměstský tábor

Letos o prázdninách OS KETC již po desáté organizovalo příměstský tábor. 


DSCN0096 (1).JPG

Poprvé bylo využito prostor tenisových kurtů a nových kabin.  Sešlo se opět spoustu dětí, které se přišly pobavit a zpestřit si prázdniny. Zároveň naše sdružení pomohlo rodičům postarat se o děti v době, kdy oni pracují. Program byl pestrý, takže na nějakou nudu nebyl čas a týden utekl jako voda.

Chtěla bych poděkovat paní Broně Flasarové, která si vzala dovolenou, Katce Popelkové, Týně Křivánkové, Broňku Flasarovi a Hance Rachůnkové, kteří si přizpůsobili pracovní dobu nebo dovolenou tak, aby  pomohli. Nikdo z nich neočekává odměnu, ale odměnou je jim spokojenost rodičů a dětí, kteří jim to při společném setkání na konci dali patřičně najevo.

Také děkujeme sponzorům: Obci Korytné, panu Ladislavu Vaculovi, paní Haně Rachůnkové a ostatním rodičům, kteří se snažili jakoukoliv formou přispět. Samozřejmě nesmím zapomenout na fotbalisty, kteří nám areál zapůjčili. 

A snad někdy příště se opět uvidíme.

Málková Jaroslava