Aktuality

7. července 2024

Naši jubilanti

Dnešní mše svatá probíhala ve slavnostním duchu. Sloužena byla za naše farníky, kteří v letošním roce oslaví, nebo už oslavili svá životní jubilea.
Všem přejeme především pevné zdraví a Boží požehnání. Za mši děkujeme panu faráři i farnímu sboru, který svým zpěvem slavnostní atmosféru umocnil.

Život je úžasný dar. Navzdory slzám, špatným časům, bolestem a zklamání, nám Bůh vždy dává šanci začít znovu.

 


Foto: ZK

Foto: K. Berecka