Aktuality

31. března 2024

Velikonoční neděle

Dnes máme nejvýzněmnější svátek Velikonoc. Také k tomuto dni se vázaly tradice. S koncem půstu následovaly hostiny a na plném stole nesměly chybět třeba vajíčka. 
Do jídel se přidávaly mladé kopřivy či čerstvé bylinky. Katolíci a pravoslavní nosí dodnes velikonoční pokrmy do kostela k posvěcení.
Také v Korytné při dnešním mši svaté pan farář posvětil místní pokrmy a mše se nesla ve slavnostním duchu. Za mši svatou panu faráři děkujeme a poděkování letí také všem ostatním, kteří se na ní podíleli a v neposlední řadě také naší dechové hudbě, která nám udělala neděli ještě slavnostnější. Pro ty, kdo spěchali, nebo nemohli na mši přijít, máme malou ochutnávku. 

 

Bože, Tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus, vstal z mrtvých a naplnil svět radostnou nadějí na vzkříšení;
prosíme Tě, dej, ať v nás tato velikonoční radost stále roste, abychom tak jako jeho Matka, Panna Maria,
a s její pomocí šťastně dosáhli plné radosti v nebi. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
Amen.