Aktuality

29. března 2024

Velký pátek

Významným dnem křesťanských Velikonoc je Velký pátek (pátek před velikonoční nedělí). Na Velký pátek se připomíná den smrti Ježíše Krista. 
Je dnem přísného půstu i připomínky Ježíšovy křížové cesty a ukřižování. Neslaví se mše svatá, konají se namísto toho obřady uctívání kříže. Podobně jako na Květnou neděli se zpívá zpráva z evangelia o Ježíšově smrti (tzv. pašije).

MODLITBA VELKÉHO PÁTKU

Lide můj, co jsem ti učinil ?
Čím jsem tě zarmoutil ?
Odpověz mi ...

Tím, že jsem vám dal celou zemi a její bohatství: obilí, vinice, naftu, uhlí, atomy?
· Vy se těchto darů nejprve zmocňujete, místo abyste je rozdělovali, a pak jich používáte k válkám a tak je promarníte a znehodnotíte.

Tím, že jsem vám dal svůj život a sílu?
· Vy jí užíváte k zahubení života a k pronásledování slabých menšin.

Tím, že jsem vám dal řeč, abyste se mohli dorozumět s ostatními lidmi?
· Vám slouží ke lži a skrývání myšlenek vašich srdcí.

Tím, že jsem já, Stvořitel, přišel mezi vás na zem jako prostý dělník, tesař a drsnýma upracovanýma rukama?
· A vy jste probodli mé ruce a přibili mě na kříž.

Tím, že jsem vám dal nejčistší ženu za Matku?
· A vy ji neposloucháte a vysmíváte se jí.

Tím, že jsem umíraje nechal jako odkaz své slovo, aby učilo lidi opravdu se milovat?
· A vy tomuto slovu nechcete naslouchat a divíte se, že se nic nedaří.

Čím jsem tě zarmoutil ?
Odpověz mi ...
Lide můj, co jsem ti učinil?

čerpáno: pastorace.cz