Aktuality

4. listopadu 2023

Biřmování v Korytné

Dám vám nové srdce, vložím do vás ducha, kamenné srdce odejmu z vašeho těla
a dám vám srdce z masa.
Vložím do vás svého ducha a způsobím, že budete následovat mé zákony,
zachovávat má přikázání a je plnit.
Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům, budete mým lidem a já budu vaším Bohem.
(Ez 36,24-28= Bognerův překlad)

V sobotu 4.11.2023 bylo po devíti letech v naší farnosti biřmování, které udělil našim biřmovancům biskup Antonín Basler. U biřmování bylo deset biřmovanců, kteří absolvovali rok přípravy na tuto svátost. Je chvályhodné, že to všichni zvládli. Dík patří také rodičům, kteří jim pomáhali a vedli. Doufáme, že jim to vrátí v lásce, která k této svátosti patří. Biskup Antonín Basler měl krásné kázání, ze kterého jsme si mohli všichni vzít duchovno pro další život. Dík patří také Otci Zdeňku Klimešovi za přípravu biřmovanců. Kostel byl krásně vyzdoben, dechová hudba Korytňanka pěkně zahrála a umocnila sváteční sobotu. Ke všemu bylo obdivuhodné počasí, ve které jsme ani nevěřili. Prožili jsme krásnou sváteční a duchovní sobotu. A. Mikesková  

Foto: B. Mikesková, děkujeme