Aktuality

26. května 2023

Návštěva přátel z Rýmařova

V sobotu 13.května byla na OÚ Korytná přijata delegace z Rýmařova: pan starosta s místostarostkou, ředitelka Muzea Rýmařov, majitel Galerie Marie Kodovské a pan Mgr. Vyhlídal, který zpracovává rozsáhlou tvorbu zmíněné umělkyně, rodačky z Korytné. Tato návštěva je začátkem dlouhodobější spolupráce obou obcí a má zásadní význam pro kompletování životních osudů významné Korytňanky. Bližší informace o umělkyni si můžete přečíst v letošním Občasníku. PhDr.Jana Bros-Svobodová

Za naši obec děkujeme panu místostarostovi Josefu Penčákovi a Jirkovi Martincovi, kteří se v době nepřítomnosti našeho starosty o celou delegaci u nás v Korytné postarali, starostovi a manželům Brosovým za zjištění organizace. Děkujeme Vojtovi a Anetce za prezentaci kroje, taktéž Leoně Penčákové a Vendule Martincové za fotografie. Věříme, že se akce zdařila a návštěvě líbila.