Aktuality

7. ledna 2023

Tříkrálová sbírka

Letos se díky těmto skvělým dobrovolníkům podařilo v rámci charitativní Tříkrálové sbírky, jejíž výtěžek je určen na pomoc lidem v nouzi,vybrat Kč 31 281,-. Všem dárcům posíláme poděkování. Dík patří také koledníkům a jejich doprovodu. Za organizaci děkujeme p. Juřenové Ivetě, p. Jančárové, Mgr. Píškové,p. Kůdelové, děvčatům z domu s pečovatelskou službou, p. faráři a p. starostovi.