Aktuality

10. září 2022

Slavnosti vína v Uherském Hradišti

Také letos máme zastoupení na Slavnostech vína. Sobotní slavnosti zahájeny!

Také letos na slavnostech vystoupil mužský sbor pod vedením paní Ludmily Věrné.

Jedna se starosty

A ještě pár foto, za které děkujeme p. Ludvíku Lečbychovi.

další foto p. Petra Píšková, děkujeme