Aktuality

19. června 2022

Nedělní slavnostní mše

poprvé na zahradě Domu s chráněnými byty.


Slavnost Těla a Krve Páně v Korytné

V neděli 19. 6. 2022 po mši svaté, která se konala ve farním kostele sv. Václava v Korytné, vyšel průvod s Nejsvětější Svátostí a zastavoval u jednotlivých oltářů. Jeden z oltářů byl letos poprvé na zahradě našeho Domu s chráněnými byty. Počasí nám přálo a také proto se této slavnosti zúčastnili téměř všichni obyvatelé domu.

Jitka Chvílová

vedoucí Pečovatelské služby Korytná

Foto: J. Chvílová