Aktuality

8. ledna 2022

Tříkrálová sbírka

Napříč studenému počasí vyrazili Tři králové předat požehnání všem rodinám. Díky vám, kdo jste je do svých domů přijali a svým příspěvkem pomohli lidem v nouzi, mohla naše obec přispět částkou Kč 29 994,-. Všem moc děkujeme.
Poděkovat musíme také p. faráři, p. Jančárové, hlavní organizátorce paní I. Juřenové, děvčatům z pečovatelského domu, p. Kůdelové, všem dobrovolníkům, kteří se zapojili a všem dětem, také obci za poskytnutí přístřeší k občerstvení.