Aktuality

17. listopadu 2021

17. listopad

17. listopad byl v Londýně před 80 lety vyhlášen Mezinárodním dnem studentstva a jedná se údajně o jediný mezinárodní svátek, který má původ v bývalém Československu. Od roku 2019 patří mezi svátky státní. Jeho názvem byl nejdříve „Den za svobodu a demokracii“, později „Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva“, a to proto, aby název připomínal jak válečné události roku 1939, tak tzv. sametovou revoluci v roce 1989. Uplynulo 32 let od boje za svobodu a demokracii. Považujme si těchto dnů, buďme solidární, tolerantní a zodpovědní.


 „Krásná jako kvítka na modranském džbánku je ta země, která vlastí je ti. Krásná jako kvítka na modranském džbánku, sladká jako střída dalamánku, do nějž nůž jsi vložil k rukojeti. Stokrát zklamán, rady nevěda si, znovu vždycky navracíš se domů, stokrát zklamán, rady nevěda si, k zemi bohaté a plné krásy….“ — Jaroslav Seifert, výňatek z Písně o rodné zemi