Aktuality

17. listopadu 2021

Přednáška v kostele Sv. Václava

na téma Dílo a poselství Josefa kardinála Berana


Děkujeme Mgr. Josefu Mikuláškovi Ph. D. za mimořádně poutavou přednášku na téma Dílo a poselství Josefa kardinála Berana. Taktéž našemu panu faráři a všem, kdo jste si udělali čas a přišli si v tento sváteční podvečer "rozšířit obzory".
Nedá se do jedné věty napsat, kdo byl kardinál Beran, proto si dovolíme použít vzpomínku p. Františka Štveráka, který těsně po válce zaznamenal ve svých pamětech vzpomínku na svého učitele:

„Stál jsi nad námi jako vzor křesťanské pokory a lásky k bližnímu, až do krajnosti. To jsi byl, Josífku, ty a já vzpomínám na tvoje omačkaná a sedřená kolena od modliteb vkleče na širé zemi nebo tvrdé podlaze. Tys to byl, který nám prokázal dobrodiní vidět to, co jsme viděli málo – lidskou duši, která opravdově a cele byla proniknuta myšlenkou Boží, nikdy neklnula, ale vždy žehnala, nikdy nepochybila, neklesla, nezlobila se ani nebyla žárlivá a malicherná. Tys nám ukázal, kterak ve smrtelném těle se může nosit myšlenka Boží…“