Aktuality

15. března 2015

Rekonstrukce

V následujících měsících proběhne rekonstrukce pomníku padlých vojáků a revitalizace obce Korytná.


V následujících měsících proběhne oprava pomníku padlých vojáků. Ukončení rekonstrukce je plánováno do poloviny dubna 2015.Také proběhne akce „Revitalizace obce Korytná“. Projekt bude částečně hrazen z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Hlavním cílem projektu je vytvoření plně funkčního centra v obci Korytná, které bude sloužit obyvatelům obce, ale také dětem z objektu mateřské školky a návštěvníkům kulturního domu při společenských akcích. Díky realizaci se zlepší dostupnost služeb, bezpečnost přístupu dětí do objektu mateřské školky a zkvalitnění veřejného prostoru.

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je únor 2015 a předpoklad dokončení stavebních prací je červen 2015.