Aktuality

7. června 2021

Práce obce v minulém týdnu

Copak se nám podařilo, kromě neustálých oprav poruch na vodovodním potrubí, v minulém týdnu?
Tentokrát jsme v lokalitě Řepniska zhotovili novou vpusť do kanalizace a započali na Průhoně s pracemi, které povedou k vytvoření protipovodňového opatření této části.
Také rozhledna Obecnice se hlásí o opravy. V tomto okamžiku jsme měnili shnilé dřevo za nové. Nesmíme zapomínat ani na v loňském roce vysazené stromy, které potřebují
hojnou zálivku. Do toho jsme vás informovali o opravě kříže a také několika haváriích na vodovodním potrubí, které bohužel pokračují. Tentokrát na ně byla i technika krátká, tak si chlápi mákli ručně a jak se říká „zlaté české ručičky“ . Takže opět  pochvala a poděkování všem!