Aktuality

14. dubna 2021

Místní knihovna opět v provozu

a vzkaz pro všechny čtenáře.


Od středy 14.4.2021 za přísných hygienických pravidel je znovu otevřena místní knihovna, a to každou středu od 15.00 do 18. 00 hod.

Jelikož došlo k personálním změnám, máme pro všechny tento vzkaz:
Milí návštěvníci místní knihovny, chtěla bych se s vámi touto cestou rozloučit poděkovat vám za příjemná společná setkávání. Nové knihovnici, kterou se stala paní Irena Krejsová, přeji, aby se jí práce líbila a dařila. Všem hodně zdraví a odpočinku stráveného při dobré knize přeje Jarmila Mikesková.

Také naše obec velmi děkuje paní Mikeskové za její dlouholetou spolupráci a svůj čas věnovaný nejen knihovně, ale také psaní kronik. Za všechny přejeme pohodu a pevné zdraví. Naší nové knihovnici a rodačce paní Krejsové pak přejeme, aby se jí v Korytné líbilo a po uvolnění opatření pak hodně čtenářů, hostů a přednášek! Děkujeme