Aktuality

22. dubna 2021

Výročí založení TJ Korytná

Kvíz pro fanoušky TJ Korytná KONČÍ a zná svého vítěze.Ano, právě dnes máme den s velkým D! 
Odpověď na otázku č. 8 zní: Na fotografii  jsou pánové, kteří se velkou měrou zasloužili o fotbalové dění v obci a jsou to Karel Mléčka a pan Jaromír Borýsek. Nejvíc reakcí a správných odpovědí poskytl, a malou odměnu od starosty v podobě mini fotbálku získává, pan Václav Hadrava, kterému moc gratulujeme!
Děkujeme vám všem, kdo jste se do soutěže zapojili, také všem příznivcům TJ Korytná a věříme, že tu stovku už nebudeme slavit pouze online!
          

„U příležitosti 90.výročí založení fotbalu v obci (1931-2021) a 70. výročí založení organizované kopané (1951-2021), které připadajá na 22.4.2021, bychom rádi také my, senioři TJ Korytná, tak jak v předchozích výročích, rádi přispěli vzpomínkou.

K oslavám tohoto výročí, které se uskuteční v co nejbližším termínu po uvolnění vládních opatření, jsme připravili „ Fotoalbum seniorů TJ Korytná 2011-2021“. Pokřtěno bude pravým šampaňským při slavnostním setkání seniorů a pozvaných hostů. Také připravujeme výstavu kronik a historických fotografií.

Cílem těchto oslav je vzdát poctu a poděkování všem, kteří se podíleli na rozvoji fotbalu v TJ Korytná a v naší obci, bez nichž bychom jen těžko mohli slavit toto krásné výročí."

Za seniory TJ, Z.M.


Veškeré příspěvky byly čerpány z brožury vydané k 70. výročí Korytňanské kopané, kterou za TJ zpracoval a fotografie poskytl ze svého soukromého archivu u této příležitosti p. Mahdalík za pomoci pana Jaromíra Borýska, Karla Mléčky, Václava Flasara, Václava Haničince a dalších. Většina těchto sportovních nadšenců již mezi námi není, ale i jim a všem ostaním patří velké díky za uchování historie, která je důležitá nejen jako vzpomínka pro samotné hráče, či jejich rodiny a kamarády, ale také pro další generace.
Za obec děkujeme také všem současným hráčům a fanouškům tohoto sportu, který bohužel zažívá v těchto dnech, tak jako všechny jiné sporty, období koronavirové nečinnosti.Věříme, že se aktivní fotbal z našich životů nevytratí a brzy nastartuje svou novou éru.
Věříme, že pokud pandemie dovolí, připomeneme si 90. výročí třeba v rámci hodů.

V posledních příspěvcích si můžete tipnout, kdo je na sólových foto, nebo se podívat na dřívější diváckou základnu. Na fotkách jsou také záběry z prací na fotbalovém hřišti, či z pořádaného maškarního plesu (také tyto aktivity byly součástí života TJ).